22.03.2018,12:46
İstanbul
Dolar
Euro
Altın
İmkb
Biliyor muydunuz? - 19
252016-mazlum-coruh-213948.jpg
MAZLUMUN FİKRİ
Artvin neden hedefte? (2)

Son yazımda Cerattepe olayının sadece içme suyu, doğa savunması, Artvinliler’in yaşam mücadelesi olmadığını demiştim. Arkasında büyük plan vardır. Bu gün o planın ne olduğunu anlatmaya ve o yargıya vardıran halleri anlatacağım. Takdir hepinizin.

 

Önce şu maden olayını anlayalım: Olay 1992 de bir yabancı şirketin Cerattepe Maden sahasını işletmek istemesiyle başlıyor. Artvinliler uyanıyorlar ve geleceklerinin tehlikeye gireceğini hissediyorlar. Bilim adamlarına müracaat ediyorlar. Çok haklı oldukları ortaya çıkıyor. Hissettikleri endişenin boşuna olmadığını anlıyorlar. Mücadeleye başlıyor.

 

O şirket, Artvinliler’in haklı mücadelesiyle baş edemeyince bırakıyor. Araya Artvin’i bir inşaat şirketi giriyor. O şirket üzerinden hülleyle Cerattepe M.’li Cengiz le evlendiriliyor. M’li Cengiz, güçlü, arkasında yüksek tepelerde oturan var. Çok güçlüdür; eli cebindedir. Cebinin astarı deliktir. Milletin A’sına heveslenmektedir. Arkasında çok tepe vardır. Jandarma, polis ve vali hizmetindedir. Kol bacak kırılmaya başlanır. Saçlarına Cerattepe davası başlayalı ak düşmüş bir hanımı arkadan kelepçe ettirir, alim Allah. Artvinliler gaz altına alınmıştır.

 

Cerattepe onun değil mi? İstediğini yapar. Yasalar varmış ona ne? Beştepe’de oturan yasa masa, anayasa, tanımaz ki.. . Cerattepe’nin altı altındır, bakırdır, kuşundur. Onun için bu yeterlidir. Üstünde en bulunmaz bitkiler, hayvanlar varmış. Bu tepeden süzülen suları Artvinliler içermiş. Ona ne? Altınını istiyor. Arkasında bilmem kaç tepe var… Cerattepe nasıl direnirmiş? Altını üstüne çıkarmak onun hakkı.

 

Peki, görünüşte bu kavganın sebebi nedir? Kamuyu halk adına yönetenler, madeni işletenden ne istiyor? Konuyla hukuk cephesinde mücadele eden Av. Bedrettin Kalın’ın verdiği bilgilere göre kamu bu madenden en iyi koşullarda 75 milyon USD, iyimser koşullara göre 44 milyon USD, maden kanunundan işletmecinin yararlanmak istemesi halinde 25 milyon USD alacaktır. Bu kadar para işletme müddetince tahsil edilecektir. Yani kamunun bu madenden faydası, en güvenilir miktarda olmak üzere 25 milyon USD dir. Buna karşılık Madenin değeri 7 milyardan başlayıp 70-100 milyara çıkıyor. İşin o cephesini bilmek isteyenler gerçek bilgilere ulaşamıyor. M’li Cengiz’in kanunsuz ve insafsız ataklarına baktığımızda Cerattepe’nin altı gerçekten kızıldır. Öyle değilse birileri ona altın vaat etmiştir, kızıl vaat etmiştir tonlarla. Vaat edenin mutlaka başka hesabı vardır. Çünkü kamuyu yönetenler, en az 20 000 kişinin hayatını neden tehlikeye atsınlar ki? İşin arkasında büyük hesap vardır.

 

Benimde aklıma gelen teklifi, mücadele edenler, kamuyu yönetenlere yapmışlar. Teklif şu: ‘Biz bu parayı kamuya, hazineye Artvin’liler olarak garanti edelim, ödeyelim madene dokunmasınlar. Yakamızı bırakın.’ Cevap: ‘ııh!’

 

Değerli paydaşlarım, bilim adamlığına saygı duyduğum bir jeoloji profesörüne göre o maden ister açık ister kapalı olsun, ne şekilde alınırsa alınsın, kazma vurulduğu an yer altı sularını zehirlemeye başlayacaktır. Artvin şehrinin bütün içme suyu o dağdan beslenmektedir. Nitekim Cerattepe’nin hülleyle sahibi, kanun dışına çıkarak Artvinlilerden gizli, saklı, kaçak  faaliyette bulunmuştur. Bunun sonucu Dünyada korunması gereken 250 adet nadir doğa parçasından biri olan Hatila Vadisi’nde akan su kirlenmiştir. Bu vadide çok özel bir ürün olan arı zehiri üreten bir üreticinin arıları telef olmuştur. Ayrıca Cerattepe doğa bilimi açısından korunması gereken bir yerdir.

 

Bu madenin işletilmesi halinde Artvin’in içme suyu kirlenecek ve o şehir yerinden sökülmüş olacaktır. Peki, bu bilindiği halde, garanti 25 milyon USD için bu melanet neden işleniyor? Bu ülkeyi yönetenler, kimden yanadırlar? Onların görevi ülke halkını göç ettirmek, zehirlemek, doğayı kirletmek mi? Ülkeye ve tabii olarak Artvinlilere hizmet etmek mi? Birilerini zengin etmek midir onların görevi? Bunu neden yapıyorlar? Veya kim yaptırıyor bu işlemi? Bunun arkasındaki amaç nedir? Sorularını sorup cevaplamaya kalkıştığınızda amacın şu olduğu sonucuna kolayca varıyorsunuz:

 

Artvin, o bölgenin en büyük yerleşim yeridir ve idari merkezidir; oradan sökülmelidir ve o bölge insandan boşaltılmalıdır; çünkü büyük plana engel oluyor.

 

Değerli paydaşlarım, bu sonucu destekleyen kanıtları, delilleri, destekleyici hususları, öğrenmek ister misiniz? Bakın, Çoruh Enerji Planı başladıktan sonra Artvin coğrafyasında neler olmuş?

1-    Çoruh Enerji Planı’nın enerji üretmek için olmadığını, coğrafya yırtmaktan ve ülkeyi borca batırmaktan hiçbir işleminin olmadığını artık biliyoruz. Bu plan bölgeye refah değil, yokluk, insansızlık getirmiştir. Havzadan şimdiye kadar sadece Artvin’i 55 000 kişi terk etmiştir. Artvin Coğrafyası Çoruh havzasının 1/3 ünü oluşturmaktadır. Tümünü siz kestirin.

2-    Artvin ilinde Güneydoğu ve Doğulu yurttaşlar 2009 yılı sonu itibariyle 72 konut almışlardır. Bu konutların 36 adedi Şavşat’ta, 12 adedi Ardanuç’tadır.

3-    Ardanuç merkeze bağlı bir köye Van’dan yurttaşlar gelmiş yerleşmişler hatta köy ihtiyar heyetine üye vermişlerdir.

4-    Yine Artvin merkeze bağlı bir köyün(MELO) sağlık ocağının arsasını şaibeli bir açık artırma ile Tatvanlı bir yurttaş almıştır. Olay, kamuoyunca duyulunca ihale iptal edilmiştir.

5-    Barajların yok ettiği kışlakların sahiplerinden mezralarının kendilerine satılmasını isteyenler Doğu ve Güneydoğulular’dır. Bu bir MİT tespitidir. (Bu cümleden: Bu satırların yazan, kendi köyü Barhal’ın sözde Free Kürdistan’a hediye (!) edilen bölümünde arazi almaya güneydoğudan gelenlerin olduğu duyumunu bizzat almıştır) Bu yerleşmeler, alışverişler, hayatın normal akışına uymamaktadır!..

6-    Ardanuç ve Şavşat Ormanlarında 2-3 PKK’lı grubun gezdiği biliniyor. Çobanlardan koyun alıp kesip yediklerini orada yaşayanlar anlatıyor.(Bu satırları yazan, 2016 Ağustos sonunda Ardanuç Aşağı Irmaklar Köyü kahvehanesinde bu teröristleri aramaya çıkan güvenlik görevlilerine bizzat şahitlik yapmıştır.)

7-    CHP Gn. Başkanının konvoyuna Şavşat’ın Yanık köyünde Ardanuç yolunda saldırı olmuş bir Mehmetçik şehit olmuştur.

8-    2016 yılında ABD Büyükelçisi sivil bir araçla Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat’ta gezmeye(!) çıkmıştır. Bayram değil seyran değil misali…

Tabii hayatın akışına uygun görülürse o başka…

 

Değerli Paydaşlar, aslında Çoruh Enerji Planı’ndaki gariplikler de her şeyi açıklar. Bütün bunlar bizi ikna etmiyorsa iki hususu daha yazayım da kararı size bırakalım.

 

Bu planı yapanları bağrında besleyen (!) kurumun kuruluş ilkelerini belirleyen, Lozan Anlaşması’nı parlamentosundan geçirmeyen ABD’dir.

 

Bu devletin örtülü organları tarafından 1996 da Erbakan’ın yerine hazırlanan ve artık bir proje partisi olduğunu kendi yandaşlarının bile medyada açıkladığı partinin Genel Başkanı, BOP eşbaşkanı olduğunu 30’dan fazla yerde açıklamıştır.

 

Bütün çabalarıma, iki yüzün üstünde mektup yazmama, noter tasdikli beyan göndermeme, kitapta ispat etmeme rağmen Çoruh Enerji Planı uygulamasına bu lider tarafından büyük bir iştiyakla devam edilmiştir, edilmektedir.

 

Artvin düşerse ne olur?

 

Şimdi biraz geriye çekilip Bölge haritamıza bakınız. Yazacaklarımı o haritada işaretleyiniz ne olacağını öğreneceksiniz.

 

Jeopolitik üzerine çalışanlar, ülkemizi Avrasya’nın menteşesi olarak tanımlarlar. Ki öyledir. Peki, Bu menteşenin milinin kilidi neresidir derseniz Artvin’dir derim. Çünkü bu menteşenin mili, iki nehir üzerine dizilen boş barajlarla büyük ölçüde çürütülmüştür. Direnen kısmı Artvin’dir. Artvin bu milin çıkarılmasını önlüyor. Bu sebeple Cerattepe olayı sıradan bir şey değildir. Eğer Cerattepe mücadelesi kaybedilirse Artvin şehri yaşanmaz hale gelecektir. Yani menteşenin pimi düşecektir. BOP’un alt yapısı tamamlanmış olacaktır. Peki, bu gerçekleşirse ne olur derseniz haritaya bir kere bakarsanız şunu göreceksiniz.  Türk dünyasının kafası gövdesinden ayrılmış olacaktır. Türkiye Türk Dünyası’nın beynidir, kafasıdır. Çünkü Türk Dünyası, Türkiye ile düşünür onun tavrına göre hareket eder.

 

Türk Dünyası ise Türkiye’mizin beslendiği kaynaktır. Türkiye’nin doğduğu ana yurttur. Kurtuluş Savaşında en büyük yardımlar o dünyadan gelmiştir. Orayla karasal teması Çarlık Rusya’sı tarafından Zengezur bölgesi Azerbaycan topraklarından koparılarak Ermenistan’a verilmiştir. Ülkemizin Türk dünyasının ana gövdesiyle ilişkisi büyük ölçüde koparılmıştır. Bu hamleye karşılık Büyük Önder, İran Şahını ikna ederek parayla toprak satın almış. Azerbaycan’ın bir parçası olan Nahçivan ile karasal bağlantıyı sağlanmıştır. Artvin bu bağlantının yerine geçebilecek coğrafya parçasıdır. Çünkü Artvin Gürcistan topraklarında yaşayan, büyük sürgün katliamıma uğramış Mesketlerimiz’in yurduna bitişiktir.

 

Artvin’in yerinden sökülmesi halinde BOP’un alt yapısı tamamlanmış olacaktır. Terörün şiddetlenmesi bunu söylüyor. Ülkemizin Türk Dünyası ile karasal bağlantısı bir kere daha onarılamaz bir şekilde kesilmiş olacaktır Baş gövdeden ayrılmış olacaktır. Bu sebeple Artvin hedeftedir. Artvin, büyük stratejik tuzağın son coğrafî hedefidir. Bu sebeple diyoruz ki: Artvin Cerattepe savunması bir vatan savunmasıdır; Türk Dünyası savunmasıdır.

 

25 milyon USD hazine gelirini sağlamak için, en az 20 000 yurttaşın hayatını tehdit etmek, bir şehri heba etmek gibi akla mantığa ve hiçbir vicdana sığmayan bir ısrarın arkasında yatan hesap budur. Bunu bu şekilde okumayanlar eksik düşünmüş, aldanmış olurlar. Tersini düşünenler buyursunlar açıklasınlar…

 

Barajlarla zaten büyük ölçüde coğrafyamız yırtılmıştır. Artvin direniyor bunu hala doğru okuyamıyoruz. Sorun buradadır.

 

Yurttaş Mazlum Çoruh-İnş. Müh. Naci Özen

mazlumcoruh@gmail.com

 

 


YORUMLAR
Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır. Toplam Yorum 0 | Onay Bekleyen Yorum 0

Yazarın Diğer Yazıları
YazıYorum
Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin farklı tartışmalar yapılırken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun altını çizdiği bir konu kritik yere oturdu.
Diğer Yazarlar
Türkiye ekonomisinin temeli % 99.8 KOBİ’lerimize bağlı.
20 Mart akşamı ulusal kanallardan birinde yeni bir tarihi dizi başladı.
01 Mart 2018 Perşembe günü Kastanies-Pazarkule sınırı yakınında Türk topraklarına giren 2 Yunan askeri, bölgede devriye dolaşan Türk askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale zaferlerinin 103. Yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Ama ne kutlama!
Ne yapmalıyız, yapabiliriz? Aydınlara düşen görevler ne olur?
Kaçak su bedellerini kim ödüyor?
Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, ülkeler arasında çıkan savaşların nedenleri araştırıldığında, asıl nedenlerin başında çıkar amaçlarının, yani ekonomik nedenlerin olduğu görülecektir.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’ndeki siyasetçiler başta olmak üzere Türk karşıtı olarak yorumlanabilecek söylem yükselişe geçti.
Sezon başından bu yana ön görülen ve tahmin edildiği gibi, büyük takımların zor – kolay maç periyotları sonucunda 3 büyüklerin puanlarının eşitleneceği öngörüsü sonunda gerçekleşti.
Yavaş yavaş kişilik değiştiriyorum; yeni kişilikler yaratma, taklit etmenin, dünyayı anlamanın ya da dünya anlaşılabilirmiş gibi yapmanın yeni tarzlarını yaratma yeteneğimle zenginleşiyorum (evrim burada olsa gerek)." diyor Pessoa..
Bir meslek sahibi olmak mı yoksa dünyayı keşfetmek mi?