gaziantep escort
Bugun...'Hizmet ihracatçılarımız, toplam ihracatın yüzde 28’ini karşılıyor'


facebook-paylas
Güncelleme: 04-05-2024 14:36:26 Tarih: 21-04-2024 01:37

'Hizmet ihracatçılarımız, toplam ihracatın yüzde 28’ini karşılıyor'

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç 

 

 

Hizmet İhracatçılar Birliği, Sapanca’da düzenlediği Hizmet İhracatı Strateji Toplantısı ile

sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

 

 

Toplantının açış konuşması yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat,

“Hizmet ihracatı;

özellikle son yıllarda, küresel anlamda hızlı bir büyüme kaydetmekte ve

ürettiği ekonomik değer bakımından,

ülke ekonomilerinde hayatî bir yer tutmaktadır.

 

Dünya ticaretindeki yeri gün geçtikçe artan hizmetler sektörü;

bugün, küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50’sini oluşturmaktadır.

Bizler de, ülkemizi bu yarışta en ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

 

2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz.

Bu ivmeyle; yıl sonu hedefimiz olan,

110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı,

bu vesileyle; cari açığın kapatılmasına

yine önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz.

 

Bu hedefe ulaşma yolculuğumuzda; daima bizlerle olan

Hizmet İhracatçıları Birliği’mize ve

HİB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şekib Avdagiç’e

teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.   

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

“Ülkemiz ekonomisini,

dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak ve

vatandaşlarımızın refahını artırmak için Ticaret Bakanlığı olarak;

üzerimize düşen sorumluluğu,

her alanda layıkıyla taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 


Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç de yaptığı konuşmada;
HİB’in 6 yıl önce 644 üye ile kurulduğunu, bugün ise; 5 bin üyeyi aştıklarını belirtti.

 

Avdagiç, hizmet ihracatçılarının;

18,2 milyon çalışan ile toplam istihdamın yüzde 57,7’sini,

toplam GSYİH’nin ise; yüzde 56’sını tek başına karşıladığına vurgu yaptı.

 

Avdagiç, 

“Hizmet sektörü;

sadece toplam istihdama pozitif etki etmiyor,

aynı zamanda; kadın istihdamı noktasında da pozitif ayrımcılık yapıyor.

 

Son 10 yılda,

sektördeki kadın istihdamı yüzde 28,8’den yüzde 35,71’e yükseldi.

Son 10 yılda,

ilave istihdam edilen çalışan sayısı ise; 5 milyon oldu” dedi.  


Dünya genelindeki geçen yıl hizmet ihracatının yüzde 8 büyüdüğünü,

Türkiye’nin hizmet ihracatının ise; yüzde 12,3 arttığını belirten Avdagiç,

“Türkiye’nin hizmet ihracatı, 99,8 milyar dolara ulaştı.

Mal ihracatı ile birlikte toplam ihracatımız, 355,8 milyar dolar oldu.

 

Hizmet ihracatçılarımız toplam ihracatın yüzde 28’ini karşılıyor. 

Dünyanın en büyük 19’uncu ekonomisi konumundaki Türkiye,

mal ihracatında dünya 30’uncusu iken;

hizmet ihracatında, 23’üncü sırada bulunuyor” ifadelerini kullandı. 


Hizmet ihracatçılarının, sadece istihdama değil;
cari açığa da pozitif katkı yaptığını belirten Avdagiç,

“Neredeyse tüm ihracatçı sektörler, cari açık verirken;
hizmet ihracatında, net cari fazla veriyoruz.

 

2023’te yapılan 99,8 milyar dolarlık ihracat karşılığında

oluşturulan cari fazla, 52 milyar dolar.

Yani; sektör, yaptığı ithalatın 2 katından fazla ihracat yapıyor.

 

Hizmet ihracatçıları olarak;
bu yıl ihracat hedefimizi 120 milyar dolara 
çıkardığımızı duyurmak istiyorum.

İnşallah; bu yıl, çok daha fazla cari fazla vereceğiz” dedi.  


“Hizmet ihracatında, dışa bağımlılığın görece az olması ve

üretilen katma değerin yüksek olması,

cari fazla verilmesindeki en önemli unsurlar” diyen Avdagiç,

“Dolayısıyla; şu üç noktanın altını özellikle çizmek istiyorum: 

Birincisi hizmet sektörleri;

kriz dönemlerinde daha az etkilendiğinden,

ekonomiyi dengeleyen önemli bir güç. 

İkincisi küresel GSYİH’ye,

imalat sektörlerinin sunduğu katma değerin, oldukça üzerinde bir katkı sağlıyor.

Ve son olarak;

hizmet sektörü, imalat sanayiinin;
etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine destek olarak,

kaldıraç etkisi yapıyor” ifadelerini kullandı. 


Hizmet İhracatçıları Birliği olarak;
üyelerin, ihracatçı niteliklerini artıracak faaliyetlerde bulunduklarının

altını çizen Avdagiç;

“Yurtiçi ve yurtdışı info-stant katılımı yapıyoruz,

Ticaret ve Alım heyetlerini koordine ediyoruz, 

milli katılımların organizasyonlarını sağlıyoruz,

seminer ve çalıştaylar düzenliyoruz,

istişare toplantıları koordine ediyoruz ve

kurumsal ziyaretlerle, ihracatımızı artırıyoruz” dedi. 

 

Ayrıca;
Hizmet İhracatı Sürdürülebilirlik Eylem Planı Strateji Çalışması

gerçekleştirdiklerini ve Sektörel Eylem Planı’nı ortaya koyduklarını kaydeden

HİB Başkan Şekib Avdagiç,

“İhracatçılarımızın, devlet desteklerinden yararlanması için çalışıyoruz.

2023 sonu itibariyle; üyelerimiz,

2,8 milyar liralık genel destekten ve

2,5 milyar liralık Turquality ve marka desteğinden faydalandılar. 

 

Turquality ve marka destek programındaki firma sayısı;
2023 
yılında 56’ya,

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) programındaki firma sayısı; 17’ye yükseldi.

 

‘İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı’

çerçevesinde; 470 firma yetkilisine, hususi damgalı pasaport verildi.

 

Sağlık vizesi için birliğimize 720 başvuru geldi ve

525’ten fazla sağlık vizesi verildi.

 

HİB olarak; hizmet ihracatında,

sürdürülebilir büyüme ve büyük dönüşüm planları yapıyoruz.

Bu amaçla; stratejik ve milli bir bakış açısı oluşturduk” dedi. 


Çalışmalarının tek bir hedefi olduğunu belirten Avdagiç,

“Bu hedef;
küresel hizmet ihracatı sektörü pazarından, daha fazla pay almak ve

ülkemizi daha iyi noktaya taşımak.

 

HİB olarak; bu konuda muvaffak olmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz,

çalışmaya da devam edeceğiz.

 

Hedefimiz; ülkemizin ve hizmet ihracatımızın markalaşması ve

Türkiye’nin yumuşak gücü olmasıdır” dedi. 


Hizmet ihracatçılarının;

ülke ekonomisine pozitif katkı sunmak için

canla başla çalıştıklarını belirten Avdagiç, 

“Elbette; sektörümüz, bu ihracatı yaparken; her şey gül gülistan değil.

Her sektörün, kendine göre sorunları var. 

Zaten; bu konferansı yapmamızdaki en önemli amaç da,

bu sorunların masaya yatırılması ve

çözüm önerileri ile o masadan kalkılması” dedi. 


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise;
ihracat yapan 27 sektörün tamamında;
2024-2028 dönemi hedefleri özelinde, istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek,

hizmet sektörlerinin, en çok öneri ileten sektörler arasında yer aldığını kaydetti.

 

2028 yılında, 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi olduğunu hatırlatan Gültepe,

“Hizmet ihracatı,

toplam dış ticaret dengesini önemli ölçüde etkileyecek” ifadesini kullandı. 

 

“2023’te, 7,8 trilyon dolara ulaşan küresel hizmet ihracatından;
100 milyar dolar ile yüzde 1,3 pay aldık”
diyen Gültepe,

“Pandemi dönemindeki küresel gerilemenin ardından;

hizmet ihracatımızda yeni bir seviyeye ulaştığımızı, net bir şekilde görüyoruz.

 

2024 yılı için toplam ihracatta, 377 milyar dolar hedefimiz var.

Ortak akıl ve istişareyle, tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Bugün, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bir arada olmaktan ve

ortaya çıkan bu tablodan, son derece mutluyum” dedi. 


Açış konuşmalarının ardından;
Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde yer alan sektörlerin temsilcileri,

kürsüye çıkarak; kendi sektörlerinin talep ve beklentilerini dile getirdi. 

 

Strateji Toplantısı’nda;
sektörlerin dile getirdiği en önemli üç sorun, şu şekilde sıralandı: 

 

Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler 


- Türkiye’nin, bütüncül bir yaklaşım ile markalaşması
 

- Kalifiye personel yetersizliği 
 

- Turizm sektörünün, Ticaret Bakanlığı desteklerinden faydalandırılması. 

 

Sağlık turizmi

 

- Yabancı personel istihdamında düzenleme yapılması,
 

- Türkiye Gelişim Ajansı (TGA) gibi tek ve güçlü bir merkezden

  “Türkiye Sağlık Markası” yaratmak amacıyla;

  reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmesi

 

- Denetim mekanizması oluşturulması,

  sağlık turizmi yetki belgesinin alımı ve kullanımına dair standartların,

  yeniden değerlendirilerek; cezai yaptırımlar getirilmesi

 

Eğitim hizmetleri


- Üniversitelerimizden mezun öğrencilere;

  Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni sağlanması ve

  Mavi kart/çift uyruklu Türk Vatandaşları için

  Kontenjan Kısıtlaması uygulamasının kaldırılması, 

 

- Devlet ve Vakıf üniversiteleri arasındaki, ücret dengesizliğinin giderilmesi, 
 

- Uluslararası öğrencilerin, ikamet izin süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi

 

Eğlence ve Kültür Hizmetleri


- TCMB kaynaklı düşük maliyetli bir kredi türü olan

  Reeskont Kredilerinin kullanımı için

  döviz kazandırıcı hizmetler tanımlamasında,

  eğlence ve kültür hizmetlerinin dahil edilmesi, 

 

- Artan dizi yapım maliyetlerine karşın;
  sektörün rekabetçi özelliğini destekleyecek teşviklerin sağlanması,
 

- Animasyon-çizgi film alt sektöründe, telif haklarına yönelik düzenleme yapılması.

 

Limancılık ve Yer Hizmetleri 


- Transit kargo süreçlerinin, hızlandırılması
 

- Gümrük mesai uygulamalarının, düzenlenmesi

 

Yazılım ve Bilişim 


- Yabancı yazılımcı istihdamının kolaylaştırılması için

  ilgili mevzuat ve yönetmeliğin güncellenmesi,

  Teknoloji Gelişim Bölgeleri / Ar-Ge Merkezleri için uzaktan çalışmanın,

  tamamen; yani, yüzde 100 teşvik kapsamına alınması,

 

- Kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak

  Yazılım Bilişim stratejilerinin yapılacağı bir üst kurulun, oluşturulması, 

 

- Finansmana ulaşmasını sağlayacak kapasite geliştirici destekler verilmesi ve

  dönemsel ve geçici teşvikler yerine; kalıcı, uzun vadeli teşvikler hayata geçirilmesi…

 

Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 


- Nitelikli işgücü yetersizliği, 
 

- Arap ülkelerinde para transferinde karşılaşılan

  zorluklar ve düşük transfer limitleri,

  Ayrıca; Türk bankaları tarafından verilen

  teminat mektupları ve kontr-garantilerin yurtdışında kabul sorunu, 

 

- Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektöründe,

  yurtdışında çalışan işçi ve işverenlere yönelik olarak;

  ihtisas mahkemelerinin kurulması ihtiyacı. 

 

Lojistik ve taşımacılık 


- Antrepolarda, geçici depolama olarak 48 saat kullanmasına imkan verilmesi, 
 

- Gümrük mevzuatının, fiili uygulamada AB mevzuatı ile uyumlaştırılması, 
 

- Uluslararası TIR sürücülerinin,

  nitelikli ara eleman yetiştirilme projesi kapsamına alınması ve

  bu yönde sağlanacak devlet desteklerinden

  sektör firmalarının da faydalanmasının sağlanması

 

Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri


- Yolcu taşımacılığı firmalarının,

  döviz cinsinden finansman ihtiyacının desteklenmesi gerekiyor
 

- Pandemi nedeniyle desteklerden faydalanamayan sektör firmalarına,

  ek destek süresi tanımlanması, şart gibi görünüyor. 

 

Diğer İş Hizmetleri


- Türk bayrağından kaçışa sebebiyet veren durumun araştırılarak,

  muhataplar nezdinde önleyici tedbirlerin alınması,
 

- Danışmanlık ve fuarcılık sektörlerinin de

  hizmet ihracatı ile ilgili işlemlerde;
  Vergi Resim Harç İstisnası’ndan faydalanmasına ilişkin,

  mevzuat değişikliğinin yapılması, 

 

- Danışmanlık sektöründe nitelikli istihdamın sürdürülebilir olması için

  firmaların, vergi ve SGK açısından desteklenmesi.

 Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA