18.03.2018,07:03
İstanbul
Dolar
Euro
Altın
İmkb
Girit Adası’nın dörtte üçü Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir
30122013-1-084620.jpg
ÜMİT YALIM
Girit Adası’nın hukuki statüsü hakkında tarihçiler tarafından kullanılan iki tez vardır.

Birinci tez; “Girit Adası’nın 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması ile hukuken Yunanistan’a terk edildiği ve 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması ile kesin olarak Yunanistan’a verildiği” tezidir.

 

İkinci tez ise; “Girit Adası’nın, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması ve 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması ile kesin olarak Yunanistan’a bağlandığı” tezidir. Ancak tarihçiler tarafından kullanılan her iki tez de tarihi, coğrafi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

 

Girit Adası’nın hukuki statüsü, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması, 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması, 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması olmak üzere toplam dört antlaşma ile belirlenmiştir. Anılan antlaşmalara göre Girit Adası’nın sadece dörtte biri Yunanistan’a aittir.

 

30 MAYIS 1913 LONDRA ANTLAŞMASI İLE YUNANİSTAN’A GİRİT ADASI’NIN DÖRTTE BİRİ VERİLMİŞTİR. GİRİT ADASI’NIN ETRAFINDAKİ ADA, ADACIK VE KAYALIKLAR OSMANLI DEVLETİ’NİN EGEMENLİĞİNDE KALMIŞTIR !...

 

Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan arasında 30 Mayıs 1913’te Londra Antlaşması imzalandı. Girit Adası, 1913 Londra Antlaşması’nın 4.Maddesi ile Müttefik Devletlere ( Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ) verildi. Antlaşmaya göre Girit Adası üzerinde dört devletin paylı mülkiyeti vardır. Yunanistan’ın Girit Adası üzerinde tek başına ferdi mülkiyeti yoktur. 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması’nın hiçbir yerinde, Girit Adası’nın Yunanistan’a terkedildiği, verildiği veya bağlandığı ifadesi yoktur.

 

1913 Londra Antlaşması ile Yunanistan’a Girit Adası’nın dörtte biri verilmiştir. Girit Adası’nın sadece dörtte biri Yunanistan’a aittir.

 

Girit Adası’nın etrafındaki 14 ada ile adacık ve kayalıklar Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde kalmıştır.

10 AĞUSTOS 1913 BÜKREŞ ANTLAŞMASI İLE BULGARİSTAN, GİRİT ADASI ÜZERİNDEKİ DÖRTTE BİRLİK HAKKINDAN FERAGAT ETMİŞTİR. 1913 BÜKREŞ ANTLAŞMASI, YUNANİSTAN’IN GİRİT ADASI ÜZERİNDE TEK BAŞINA FERDİ MÜLKİYETİ’NİN OLMADIĞINI GÖSTEREN SOMUT BİR BELGEDİR !...

 

İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra Romanya, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan arasında 10 Ağustos 1913’te Bükreş Antlaşması imzalandı. Bulgaristan, 1913 Bükreş Antlaşması ile Girit Adası üzerindeki dörtte birlik hakkından feragat etti. Bu antlaşma, Yunanistan’ın Girit Adası üzerinde tek başına ferdi mülkiyetinin olmadığını gösteren somut bir belgedir.

 

10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması’nın hiçbir yerinde, Girit Adası’nın Yunanistan’a terkedildiği, verildiği veya bağlandığı ifadesi yoktur.

 

Bulgaristan, Antlaşmanın 5.Maddesi ile Girit Adası üzerindeki dörtte birlik hakkından feragat etmiştir. Yani Bulgaristan, Girit Adası üzerindeki hakkından vazgeçmiştir. Ancak bu feragat Yunanistan lehine yapılmamıştır. Üstelik bu antlaşma Yunan Başbakanı Venizelos tarafından da bizzat imzalanmıştır.

 

Yunanistan lehine feragat (vazgeçme) yapılmadığı için Bulgaristan’ın Girit Adası üzerindeki dörtte birlik payı aslına rücu olmuştur. Yani anılan pay Osmanlı Devleti’ne geri dönmüştür.

14 KASIM 1913 ATİNA ANTLAŞMASI İLE 1913 LONDRA ANTLAŞMASI HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR. ANTLAŞMA İLE GİRİT ADASI’NIN DÖRTTE BİRİNİN YUNANİSTAN’A AİT OLDUĞU BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLMİŞTİR.

 

Bükreş Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 14 Kasım 1913’te Atina Antlaşması imzalandı. 1913 Atina Antlaşması’nın 15.Maddesi ile Osmanlı Devleti ve Yunanistan, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması hükümlerini 5.Maddesi de dâhil olmak üzere uygulayacakları konusunda anlaştı. Bu antlaşma ile Girit Adası’nın dörtte birinin Yunanistan’a ait olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

 

14 Kasım 1913 Atina Antlaşması’nın hiçbir yerinde, Girit Adası’nın Yunanistan’a terkedildiği, verildiği veya bağlandığı ifadesi yoktur.

24 TEMMUZ 1923 LOZAN ANTLAŞMASI İLE GİRİT ADASI’NIN SADECE DÖRTTE BİRİNİN YUNANİSTAN’A AİT OLDUĞU BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLMİŞTİR.

 

Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Devleti arasında 24 Temmuz 1923’de Lozan Antlaşması imzalandı. 

1923 Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesi ile antlaşmaya taraf olan toplam sekiz ülke tarafından, 1-14 Kasım 1913 Atina Antlaşması’nın 15. Maddesinin uygulanacağı teyit edildi. Anılan teyit ile 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşmasının uygulanacağı kayıt altına alınmıştır. 1913 Londra Antlaşması ile Yunanistan’a Girit Adası’nın dörtte biri verilmişti.

 

Sonuç olarak, 1923 Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesi ile başta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olmak üzere toplam sekiz devlet tarafından, Girit Adasının sadece dörtte birinin Yunanistan’a ait olduğu teyit edilmiştir. Girit Adası üzerinde Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ olmak üzere toplam dört devletin paylı mülkiyet hakkının olduğu bir kez daha kayıt altına alınmıştır.

 

Lozan Antlaşması’nın 46.Maddesi ile Osmanlı Genel Borçları paylaştırılmış ve antlaşmanın 12.ve 15.Maddelerinde sözü edilen adaların payına düşen borçların da, adaların katıldığı devletler tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştır. Anılan 46.Madde ile Yunanistan, Kuzey Ege Denizi’nde Taşoz- Ahikerya arasında bulunan toplam 9 ada ile Girit Adası’nın dörtte birinin payına düşen borcu ödemekle sorumlu tutulmuştur. Ancak Yunanistan anılan borçları ödememiştir. Borçlarla ilgili 46.Madde de Yunanistan’ın Girit Adası üzerinde sadece dörtte birlik mülkiyet hakkına sahip olduğunu açıkça göstermektedir.

 

LOZAN ANTLAŞMASI’NDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Bulgaristan, Lozan Antlaşması’na taraf değildir. Ancak, 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması ile Girit Adası üzerindeki dörtte birlik hakkından yazılı olarak feragat eden Bulgaristan, Lozan Antlaşması sonrasında da Girit Adası üzerindeki hakkından fiili olarak feragat etmiştir.

 

Sırbistan, Lozan Antlaşmasından sonraki süreçte Girit Adası üzerindeki dörtte birlik hakkından fiili olarak feragat etmiştir.

 

Karadağ da, Lozan Antlaşmasından sonraki süreçte Girit Adası üzerindeki dörtte birlik hakkından fiili olarak feragat etmiştir.

 

Sonuç olarak;

Girit Adası’nın hukuki statüsünü belirleyen, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması, 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması, 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması’na göre Girit Adası’nın sadece dörtte biri Yunanistan’a aittir.

 

Bulgaristan, Girit Adası üzerindeki dörtte birlik payından yazılı ve fiili olarak; Sırbistan, Girit Adası üzerindeki dörtte birlik payından fiili olarak; Karadağ da Girit Adası üzerindeki dörtte birlik payından fiili olarak feragat etmiştir.

 

Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ tarafından yapılan feragat (vazgeçme), Yunanistan lehine yapılmamıştır. Yunanistan lehine feragat (vazgeçme) yapılmadığı için Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’ın Girit Adası üzerindeki toplam dörtte üçlük payı aslına rücu olmuştur. Yani anılan dörtte üçlük pay Osmanlı Devleti’ne geri dönmüştür.

 

Osmanlı Devleti’nin hak ve borçları küllî halefiyet yoluyla Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiştir. Girit Adasının hukuki statüsünü belirleyen uluslararası antlaşmalar ve uluslararası hukuka göre Girit Adası’nın dörtte üçü ve adanın etrafındaki ada, adacık ve kayalıklar, Osmanlı Devleti’nin küllî halefi olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir.   

 

YUNANİSTAN, GİRİT ADASI’NIN DÖRTTE ÜÇÜ İLE ETRAFINDAKİ ADALARI DERHAL BOŞALTARAK TÜRKİYE’YE TESLİM ETMELİDİR !...

 

Yunanistan, Girit Adası’nın dörtte üçü ile hâlihazırda adanın etrafında işgal altında tuttuğu Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi olmak üzere toplam 5 Türk Adasını derhal boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir. Ayrıca yine Ege Denizi’nde işgal ettiği diğer 13 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını da derhal boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir.

Yunanistan, Girit Adası’nın Türk bölgesinde kalan Heraklion Hava Üssü dahil olmak üzere bütün askeri birliklerini ve 1999 yılında adanın Türk bölgesine yerleştirdiği S-300 Hava Savunma Füze Bataryalarını da derhal tahliye etmelidir.

 

TAYYİP ERDOĞAN BU HABERE ÇOK ÜZÜLECEK !...    

Tayyip Erdoğan 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının dörtte birini Rumlara vermeyi taahhüt etti. Ancak 24 Nisan 2004’te yapılan referandumda Rum tarafı “hayır” kararı verince Erdoğan’ın planı suya düştü.

Erdoğan, şehit kanlarıyla sulanmış KKTC topraklarının dörtte birini Rumlara veremeyince Ege Denizi’ndeki 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını alenen Yunan askerine teslim etti. Yunan askerleri 2004 yılının Ekim ve Kasım ayında adalarımızı fiilen işgal etmeye başladı. 

Erdoğan’ın Yunan askerine teslim ettiği adalardan beşi Girit Adası’nın etrafında bulunuyor.

Türk Milletinin namusu vatan topraklarını Yunan askerine teslim eden, Yunanistan hesabına çalışan, İzmir, Bursa ve İznik’te açtırdığı Metropolitlikler ve Kanal Bizans Projesi ile Megali İdea’yı uygulayan Tayyip Erdoğan, Girit Adası’nın dörtte üçünün Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğu haberine çok üzülecek.

 

Ümit YALIM

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri


YORUMLAR
Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır. Toplam Yorum 0 | Onay Bekleyen Yorum 0

Yazarın Diğer Yazıları
YazıYorum
Türkiye’de verileri medya yoluyla öğrenenler yandı.
Diğer Yazarlar
Türkiye ekonomisinin temeli % 99.8 KOBİ’lerimize bağlı.
Öyle bir coğrafya düşünün ki; doğudan gelen ticaret yollarının batıya açılan kapısı.
01 Mart 2018 Perşembe günü Kastanies-Pazarkule sınırı yakınında Türk topraklarına giren 2 Yunan askeri, bölgede devriye dolaşan Türk askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale zaferlerinin 103. Yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Ama ne kutlama!
Ne yapmalıyız, yapabiliriz? Aydınlara düşen görevler ne olur?
Kaçak su bedellerini kim ödüyor?
Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, ülkeler arasında çıkan savaşların nedenleri araştırıldığında, asıl nedenlerin başında çıkar amaçlarının, yani ekonomik nedenlerin olduğu görülecektir.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’ndeki siyasetçiler başta olmak üzere Türk karşıtı olarak yorumlanabilecek söylem yükselişe geçti.
Sezon başından bu yana ön görülen ve tahmin edildiği gibi, büyük takımların zor – kolay maç periyotları sonucunda 3 büyüklerin puanlarının eşitleneceği öngörüsü sonunda gerçekleşti.
Yavaş yavaş kişilik değiştiriyorum; yeni kişilikler yaratma, taklit etmenin, dünyayı anlamanın ya da dünya anlaşılabilirmiş gibi yapmanın yeni tarzlarını yaratma yeteneğimle zenginleşiyorum (evrim burada olsa gerek)." diyor Pessoa..
Bir meslek sahibi olmak mı yoksa dünyayı keşfetmek mi?