gaziantep escort
Bugun...Maden Platformu, son günlerde madenciliğin doğa düşmanı bir faaliyet olarak gösterilmesine yönelik gelişen eylem ve söylemlere ilişkin bir açıklama yaptı


facebook-paylas
Güncelleme: 14-08-2023 15:26:12 Tarih: 31-07-2023 07:23

Maden Platformu, son günlerde madenciliğin doğa düşmanı bir faaliyet olarak gösterilmesine yönelik gelişen eylem ve söylemlere ilişkin bir açıklama yaptı

Madenlerin ülkelerin en önemli doğal kaynaklarından olduğunu belirten

Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz,

“Dünyada madenlerinden vazgeçip, onları yeraltında bırakan bir ülke yok.

Gelişmiş ülkelerde madencilik nasıl yapılıyorsa;

biz de aynı şekilde, maden çıkarılan bölgenin havasına, suyuna, toprağına zarar vermeden,

madenlerimizi bulundukları yerden çıkarıp;

ekonomik ve sosyal kalkınmamız için değerlendirmek zorundayız.” dedi.

 

Madencilerin, diğer yatırımcılar gibi yer seçme lüksü bulunmadığına dikkat çeken Yılmaz;

“Madenleri, bulunduğu yerden çıkarmak zorundayız.

Bir köprüyü, bir yolu, bir fabrikayı, bir yapıyı başka bir yere yapabilirsiniz;
bir ağacı, bitkiyi başka bir yere fazlası ile dikebilirsiniz ama;
madenin bulunduğu yeri değiştiremezsiniz.

 

Bu evrensel gerçeği göz ardı ederek,

madenciliği doğa düşmanı bir faaliyet olarak gösterilmesine yönelik açıklamalar;

sektörün itibarsızlaştırılmasına neden olmaktadır.” şeklinde konuştu.

 

Madencilik konusunda yeterli bilgi ve veriye sahip olmadan,

bazı yanlış algıların ön plana çıkarılarak;
sektörün tamamının ‘doğa düşmanı’ ilan edilmesinin,

büyük bir haksızlık olduğunu vurgulayan Yılmaz,

 

“Unutmayalım ki;
günlük yaşamımızda kullandığımız tüm araç ve gereçler,

sahip olduğumuz modern yaşam,

madencilerin yerkabuğundan çıkardıkları madenler sayesinde;
mümkün olabilmektedir.”
diye konuştu.

 

Yılmaz, şöyle devam etti: 

 

“Toptancı bir bakış açısıyla;
madenciliği kötülemeye ve itibarsızlaştırmaya yönelik söylemler nedeniyle,

kendi yeraltı zenginliklerimizi araştıramaz ve

keşfedilenleri bulundukları yerden çıkaramaz, hale geldik.

 

Madenleri bulunduğu yerden çıkarılmasını, ‘doğa düşmanı bir faaliyet’ ilan edip;

madenciliği yapılamaz hale getirerek, ekonomimizin ve vatandaşlarımızın

enerji, hammadde ve ara mal ihtiyacını nasıl karşılayacağız?

 

Bu nedenle;

madenciliğin ölçülü ve dengeli bir bakış açısı ile ele alınması gerekiyor.

 

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 18 birlik ve dernek olarak;
ülkemizin maden ihtiyacını karşılarken, ‘önce insan ve çevre’ diyoruz.

 

Madenciliğin, ülke ekonomisi ve toplumumuzun refahı için

vazgeçilmez bir faaliyet olduğunu; kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz.”

 

 

MADENCİLİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BAZI ÇARPICI VERİLER

Türkiye’nin Enerji ve Maden İthalat ve İhracat Dengesi

(2022, Milyar $)

 

Emtia

Dışa Bağımlılığımız (%)

İthalat

İhracat

Fark

Petrol

93

83,5

13,1

-70.4

Doğal Gaz

99

Kömür

60

8,8

0,4

-8,4

Petro Kok

100

2,4

0,6

-1,8

Altın

85

21,6

9,2

-12,4

Demir Çelik & Hurda

65

30,9

24,1

-6,8

Demir Cevheri

55

1,4

0,26

-1.14

Alüminyum

95

7,5

6,7

-0.8

Bakır

75

5,5

2,6

-2.9

Çinko

98

1,3

0,14

-1.16

Petrol ve Doğal Gaz Toplamı

83,5

13,1

-70,4

Maden Toplamı

79,4

44.0

-35,4

Genel Toplam

162,9

57,1

-105,8

 

-------------------------------------------------------------------------------

Kaynak: Trademap, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, TÜİK

 

Madencilikte dışa bağımlılığımız artıyor

 

 Enerji, maden, metal ara ürünleri ithalatında;
  2022 yılında dış ticaret açığımız, 106 milyar dolara ulaşmıştır. 
 

 Ülkemiz;

  doğal gazda %99,

  petrolde %93, 

  kömürde %60 (kalori bazında),

  demir cevherinde %55,

  metal ve ara ürün olarak sırasıyla;

  çinkoda %98, 

  alüminyumda %95,

  altında %85,

  bakırda %75 oranında, dışa bağımlıdır.
 

 Sanayimiz; üretimini sürdürebilmek için 2022 yılında yurtdışından

  petrol ve doğal gaz ithalatına 93,5 milyar dolar, 

  demir çelik ve hurda ithalatına 30,9 milyar dolar,

  altın ithalatına 21,6 milyar dolar,

  kömür ithalatına 8,8 milyar dolar,

  alüminyum ithalatına 7,5 milyar dolar, 

  bakır ithalatına 5,5 milyar dolar ödemiştir.

 

 Türkiye’de maden çıkarılmak için kazılan alanlar,

  ülkemizin yüzölçümünün binde 1’ini teşkil etmektedir.
 

 Ülkemizde, 12 milyon hektar alan; madencilik faaliyetlerine kısıtlıdır.

  Madenciliğe kısıtlı olmayan yerlerde

  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatlarda,

  sürdürülen maden arama ve çıkarma faaliyetlerinin

  doğayı katleden yasa dışı faaliyetlermiş gibi sunulması,

  ülkemiz madenciliğine zarar vermektedir. 
 

Orman alanlarımızda madenciliği payı 

 

 Ormanlık alanlarda ağaç kesme dahil olmak üzere; madencilik amaçlı tüm faaliyetler için

  Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınması zorunludur.

  Bakanlık onayı alınmadan; herhangi bir işleme başlanması, mümkün değildir. 

 

 Ülkemizdeki orman alanlarının binde 3’ü,

  tüm madencilik faaliyetleri için 'geçici olarak' kullanılmaktadır.

 

 Ormanları gençleştirmek amacıyla;
  dünyada ve Türkiye’de her sene, ormanlardan ağaç kesimi yapılmaktadır.

 

  Orman Genel Müdürlüğü tarafından;
  ormanlarımızın üretim kapasitesi göz önüne alınarak, 2022 yılında;

  25,5 milyon m³ endüstriyel odun,

  4,5 milyon m³ yakacak odun üretimi olmak üzere;

  toplam 30 milyon m³ kesimi gerçekleştirilmiş olup,

  kesilen 100 bin ağaçtan sadece 1 tanesi, madencilik faaliyetleri için kesilmektedir. 

 

 Orman alanlarında gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri için

  geçici olarak kullanılan alanlar;

  Orman Genel Müdürlüğü’nün onayladığı rehabilitasyon projesine göre rehabilite edilerek,

  Orman İdaresi'ne teslim edilmesi yasal bir zorunluluktur.

  Ülkemizde; rehabilite edilerek, doğaya yeniden kazandırılmış

  pek çok maden sahası bulunmaktadır. 

 

 Türkiye’de; 2022 yılında, toplam 830 milyon ton maden çıkarıldı.

  Yerin altındaki madenlerimizi çıkarıp,

  maden çıkarılan alanları ilgili yasaların öngördüğü şekilde rehabilite edip,

  tekrar doğaya kazandırarak;

  vatandaşlarımızın maden taleplerini karşılamak zorundayız. 
 

Enerji üretiminde kömürün payı

 

 2022 yılı itibariyle;

  birincil enerji tüketiminde fosil yakıtların payı (petrol, doğal gaz ve kömür)

  dünyada ve Türkiye’de % 83’tür.

 

 2022 yılında, dünya kömür üretimi yaklaşık 8.5 milyar ton olup,

  Türkiye’nin dünya kömür üretimindeki payı; yaklaşık %1’dir.

 

 2022 yılında, Türkiye’de;
  elektrik üretiminde kömürün payı %34,6, 

  doğal gazın %22,2,

  su kaynaklarının %20,6,

  rüzgarın %10,8,

  güneşin %4,7,

  jeotermal enerjinin %3,7

  diğer kaynakların payı ise; %3,3’tür. 

 

 2022 yılı itibariyle; 328 milyar KWh olan elektrik tüketimimiz,

  2035 yılında ise; 510 milyar KWh seviyesine ulaşması beklenmektedir.  

 

 Fosil yakıtlara %83 oranında bağımlı olan ülkemizin,

  kısa zamanda bu bağımlılığını %40’lara düşürmesi söz konusu olamaz.

  Türkiye'nin; fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkmasından başka seçeneği, yoktur.

 

 Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 2,5’ini,

  Ege Bölgesi’nde kullanılan elektriğin yüzde 62’sini karşılayan

  Muğla’daki kömür santrallerinin mevcut kömür rezervleri bitinceye kadar,

  çevre standartlarına uygun olarak;
  yörenin havası, suyu ve toprağına zarar vermeyecek şartlarda üretimlerine devam etmesi,

  sanayimiz ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için önem arz etmektedir

 


Maden Platformu üyeleri: 


AGREGA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

ALTIN MADENCİLERİ DERNEĞİ

AYDIN SANAYİ ODASI

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

ÇANAKKALE MADENCİLER DERNEĞİ

EGE BÖLGESİ MADENCİLER DERNEĞİ

EGE MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

KİREÇ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

KROM ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

MADEN SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

SERAMİK CAM VE ÇİMENTO HAMMADDE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ

T. MERMER DOĞALTAŞ VE MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ

TOBB MADENCİLİK MECLİSİ

YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFIEtiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA