gaziantep escort
Bugun...İhracatın yaklaşık yüzde 6’sı, serbest bölgelerden gerçekleştiriliyor


facebook-paylas
Güncelleme: 01-03-2024 08:21:29 Tarih: 18-02-2024 15:41

İhracatın yaklaşık yüzde 6’sı, serbest bölgelerden gerçekleştiriliyor

Ticaret Bakanlığı ve

Türkiye’deki 19 serbest bölgenin üyeliği ile kurulan SEBKİDER ortaklığında;

serbest bölgelerin önümüzdeki dönemde,

Türkiye'nin ekonomisindeki rolünü ve stratejik vizyonunu belirlemek için,

Antalya’da “Cumhuriyetimiz'in Yüzüncü Yılı'nda Serbest Bölgeler Çalıştayı” düzenlendi.

 

Megasaray Westbeach Antalya Oteli’nde düzenlenen çalıştayın açılışına;
Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve 

Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu,

SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç,

bürokratlar ve 19 serbest bölgenin yöneticileri katıldı.

 

Çalıştayın açılışında konuşan,

SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç,

2023 yılında yaklaşık 31 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi ve

13 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile serbest bölgelerin;
Türkiye’nin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek ihracat üsleri haline geldiğini belirterek,

“İller bazında bir sıralamaya dahil edilmiş olsaydı;
İzmir’den sonra 5. sırada serbest bölgelerimiz gelecekti.

 

97 bin kişinin çalıştığı serbest bölgelerimiz;
2023 yılında, 5.8 milyon nüfuslu Ankara’dan daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

 

Türkiye’de sadece 24 il,

yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabilmişken;
bu yıl, 5 serbest bölgemiz ihracatını 1 milyar doların 
üzerine çıkardı” diye konuştu.

 

Kılınç; serbest bölgelerin,

bu seviyenin çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak;

şunları söyledi:

 

“Bölgelerimizin;

Türkiye'nin ikinci yüzyılında da ekonomik büyümenin ve dış ticaretin

önemli bir itici gücü olarak; misyonunu sürdürmesi için

daha fazla kamu özel sektör iş birliğinde,

ortak akılla değişen dünyaya ayak uyduracak,

yatırımcıların beklentilerini karşılayacak ve hatta; aşacak nitelikte çözümlere

ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.''

 

Bu çalıştayın amacının da;
serbest bölgelerin tüm hizmetlerini çok daha ileri seviyelere taşıyacak stratejileri, 

vizyonu, projeleri ve rehber olacak yol haritasını belirlemek, olduğunu vurgulayan Yusuf Kılınç,

“Çalıştayda, serbest bölgelerin;
güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri,

fırsatlar ve tehditlerin yer aldığı SWOT analiz raporunu ortaya çıkaracağız.

 

Bu rapor oluştuktan sonra;
Ticaret Bakanlığı ve SEBKİDER arasında kurulacak çalışma grupları ile 

önceliklendirilmiş konular ele alınacak ve hızlı aksiyon planları oluşturulacaktır” dedi.

 

Oluşturulacak ortak çalışma gruplarının,

serbest bölgelerdeki mevcut durumu değerlendirerek;
ihtiyaçları belirleyeceğini ve stratejik politika önerileri geliştireceğini aktaran

SEBKİDER Başkanı,

“Bu gruplar;
serbest 
bölgelerin altyapısının geliştirilmesi,

iş yapma ortamının iyileştirilmesi,

yatırım teşviklerinin artırılması,

dış ticaretin kolaylaştırılması ve

insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda,

daha verimli politikaların geliştirilmesi için çözüm odaklı yaklaşımlar sunacaklardır.

 

Ortak çalışma gruplarının oluşturulmasıyla;
Ticaret 
Bakanlığı ve SEBKİDER arasında, güçlü bir sinerji ve iş birliği sağlanacak,

bu sayede; serbest bölgelerin daha etkin bir şekilde geliştirilmesi için

gerekli adımlar atılacaktır.

 

Bu süreçte;

serbest bölgelerde faaliyet gösteren

işletmelerin ve yatırımcıların görüşleri de dikkate alınacak ve

ortak bir vizyon doğrultusunda hareket edilecektir” diye konuştu.

 

SEBKİDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ali Avcı da konuşmasında;
dünyada serbest bölgelerde önemli gelişmeler olduğunu,

Türkiye’nin bu gelişmelerin dışında kalamayacağını belirterek;

“Türkiye’nin; sürdürülebilir geleceği açısından,

içinde bulunduğumuz bu kritik dönemde;
sürdürülebilirlik ve çevresel faktörleri de

gelecek stratejilerimizin merkezine alarak, ülkemizdeki serbest bölgeleri;
Avrupa Yeşil Mutabakatı şartlarına hazırlamamız 
gerekiyor.

 

Öncelikle; enerji verimliliğini artırmak için

altyapı ve tesislerin modernizasyonu gerekiyor. 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması ve

enerji tüketiminin optimize edilmesi;

karbon ayak izini azaltmada, önemli adımlar olacaktır” dedi.

 

Avcı;

Türkiye'nin, ekonomik hedeflerine ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşmasında;
uluslararası ve ulusal ortaklarla iş birliği yaparak,

deneyim ve kaynak paylaşımını arttırması gerektiğine işaret ederek;

bu konuda en güçlü rolü üstlenebilecek STK olarak;
SEBKİDER’in daha güçlü statüye kavuşturulması gerektiğini savundu.

 

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 

SEBKİDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kemal Şahin ise;
Alman sanayicilerin daha uygun üretim yerleri aradığını belirterek;

“Sanayinin önemli bir kısmı, Almanya dışına yatırım yapmayı düşünüyor.

Doğusunda savaş var, gidemiyor. 

Çin’e de gitmiyor.

Polonya da doldu.

Hatta; Amerika da, dış yatırımlar için Çin dışında; güvenli ülkeler arıyor.

Bu durum, Türkiye için büyük bir fırsat” diye konuştu.

 

Almanya temsilcisi olarak, Yönetim Kurulu'nda bulunduğu

DEİK Türk Alman İş Konseyi toplantılarında;

bu ülkeden, Türkiye’ye yatırım çekmek için projeler geliştirdiklerini vurgulayan Şahin;

konuşmasını şöyle sürdürdü:

 

“Ülkemiz; yeniden, Almanya’dan ve Avrupa’dan çok boyutlu yatırımları çekebilir.

Bu yatırımlar için Türkiye, biçilmiş kaftan. 

 

Bölgelerimizi; biraz daha verimli, şeffaf ve güvenilir hale getirirsek,

dış yatırımlar için çok cazip oluruz.

 

Bu fırsatları iyi değerlendirirsek;
ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırımları, iki katına çıkarabiliriz.

 

Bu noktada; serbest bölgelerimizin çoğalması ve genişlemesi lazım.

Bunun için, serbest bölgelerin kuralları net olmalı ve sık değişmemelidir.”

 

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu,

7,5 milyar dolarlık yatırım miktarına erişen serbest bölgelerin,
artan taleple, 545’i yabancı yatırımcı olmak üzere; 

2.108 firmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayarak,

“Küresel ekonomik konjonktürün,

uluslararası yatırım ortamı açısından taşıdığı belirsizlikler

göz önünde bulundurulduğunda;
serbest bölgelerde firma ve yabancı firma sayısında

devamlı ve anlamlı artışlar kaydedilmesinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.” dedi.

 

Yatırımcıların artan taleplerinin karşılanması amacıyla;
yakın dönemde kurulan ve

arazisi genişletilen serbest bölgelere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan

2,3 milyon metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulan

Batı Anadolu Serbest Bölgesi;

2023 yılında faaliyete geçerek, yatırımcı kabulüne başladı.

 

2022 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde 1,5 milyon metrekare,

2023 yılında Ordu ili Ünye ilçesinde 147.442 metrekare,

Samsun Tekkeköy’de 644.125 metrekare büyüklüğünde,

yeni serbest bölgeler ilan edildi. 

 

Ege Serbest Bölgesi'nin 2016 ve 2023 yıllarında iki kez,

Antalya ve Bursa Serbest Bölgeleri'nin 2018 yılında,

Kocaeli Serbest Bölgesi'nin 2022 yılında sınırları genişletilerek;
yatırımcıların kullanımına yeni araziler tahsis 
edilmiştir.”

 

Emirlioğlu;
serbest bölgelerimizin,

etkin bir şekilde ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasının;
bölgelerimizin potansiyelini gerçekleştirmedeki önemine değinerek;

SEBKİDER’in hayata geçirilmesini, memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

 

Serbest Bölgeler fikrinin,

fikrin oluştuğu 1985 yılından bugüne; değerini hep koruduğunu belirten

Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu,

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun çıkarıldığı zamanki amaçların,

çok daha güçlü bir şekilde var olduğunun altını çizdi.

 

Gerek; 12. Kalkınma Planı,

gerekse; Orta Vadeli Program'da da yer alan,

ülkemiz hedeflerinin Serbest Bölgeler Kanunu'nda belirtilen hedefler gibi

üretim, istihdam ve ihracat olduğunu vurgulayan Tuzcu, 

Cumhuriyetimiz'in 100. Yılı'nda;

serbest bölgelerin istihdamı artırmayı amaçlayan,

üretimi önceliklendiren bir anlayışla büyümeye devam ettiğini vurguladı.

 

Tuzcu;
ülke olarak önemli hedeflere ilerlememizde,

2023 yılında 100 bine varan istihdam sağlayan ve

12 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirilen serbest bölgelerin;
büyük katkıları olacağının altını çizdi.

 

Serbest bölgeleri bir il olarak varsaydığımızda;
gerçekleştirdikleri 12,7 milyar dolarlık ihracat hacmi ile

5’inci büyük ihracatçı ilimiz olacağını vurgulayan Tuzcu;
“Serbest bölgelerimiz ülke olsa;
Dünya Ticaret Örgütü'ne üye 167 
ülke içinde,

yaklaşık 80’inci sırada yer alarak;
80 ülkeden daha fazla ihracat gerçekleştiriyor, olacaktır”
dedi.

 

Serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın,

ülkemiz ihracatının yaklaşık %6’sına tekabül ettiğini vurgulayan Tuzcu;
bu oranın, önümüzdeki dönemde %10 düzeyine çıkarılmasının,

Serbest Bölgeler Çalıştayı vesilesiyle; ortak hedef olarak belirlendiğini belirtti.

 

Serbest bölgelerimizden gerçekleştirilen ihracat içerisinde

ileri teknoloji düzeyinde sınıflandırılan ürünlerin oranının,

ülkemiz ortalamasından daha yüksek olduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Tuzcu,

yüksek teknoloji kullanımı, dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarının

serbest bölgelerin öncelikli hedefleri arasında, olduğunu belirtti.

 

Ayrıca; serbest bölgelerin,

uluslararası arenada tanıtımının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilerek;
ülkemize daha fazla yabancı yatırım çekilmesi hedefinin,

önümüzdeki dönemde; serbest bölgelerin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

 

SEBKİDER ile gerçekleştirilen çalıştayda elde edilen çıktıların,

kırkıncı yılına girecek olan serbest bölgelerin, yol haritasında;

önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

 Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA