gaziantep escort
Bugun...'Demokratik Dijital Devrim Tüzüğü' somut olarak nedir?


facebook-paylas
Güncelleme: 04-09-2023 15:06:16 Tarih: 17-08-2023 23:38

'Demokratik Dijital Devrim Tüzüğü' somut olarak nedir?

Uzun süredir, “Demokratik Dijital Devrim Tüzüğü”nden (D3) söz ediyorum.

CHP’de parti içi demokrasi arayışında olan üç kuşakla yapılan istişarelerle oluşan bu metin;

CHP’nin içeride/dışarıda yaşadığı pek çok sorunu ortadan kaldırmak, 

özgürlükçü ve katılımcı ruhu nesnelleştirmek için, bugünün gerçekliği üzerinden kaleme alındı.

 

Sürekli geliştirilebilir ve her madde için alternatif güncel formüller üretilebilir.

 

CHP’de gerilimlerin yönlendirdiği yakın gelecek,

Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısının ardından; biraz daha şekillendi.

 

Parti’de değişim istediğini söyleyen lider adayları,

artık kartlarını açık oynamalı ve

gündemdeki tüzük değişiklikleri hakkındaki düşüncelerini paylaşmalı.

 

Yoksa; “Değişim istiyoruz” sözleri, sentetik ve içi boş ifadeler olarak kalıyor.

 

Lider adaylarının şu noktayı netleştirmeleri lazım:

Her kararı kendi almak isteyen liderlik anlayışından vazgeçerek,

Parti’yi yönetecek ve temsil edecek isimleri;
tüm üyelerin özgür iradeleriyle seçmelerini sağlayacaklar mı,

yoksa; dayatmacı bir anlayışla,

Parti’yi dar bir kadro ile elde tutma çabasına devam mı edecekler?

 

Diğer bir soru Genel Merkez’e:

Tüzük değişikliği birazdan okuyacağınız gerçek devrimleri mi içerecek,

yoksa; vitrin değişikliklerinden mi oluşacak? 

 

-----

 

Parti içi demokrasi arayan grupların büyük çoğunluğunun hemfikir olup sahip çıktığı D3’ün,

Partide doğrudan bir çehre değişimi sağlayacak maddelerinden bazılarını, aşağıda bulabilirsiniz:

 

D3 TÜZÜK MADDELERİNDEN ALINTILAR

 

Her etnik kökene, her renge, her canlıya, her cinsel yönelime saygı gösterilecek;

bu farklı değerler ayrıştırılmadan korunacak.

 

Artık; üyeler yılda kaç TL aidat ödeyeceklerine kendileri karar verecekler!

Bu rakam; yılda 300 TL ve 3000 TL arasında değişir.

Aidatı farklı rakamda ödeyenler arasında, hiçbir hak farkı ve ayrıcalığı yoktur.

Aidat ücretleri, ülkenin ekonomik koşullar ve enflasyonun gidişatına göre güncellenir.

 

Yeni üyelik başvurusu, en geç 30 gün içinde sonuca bağlanacak ve

üye adayına sonuç bildirilecek.

 

Yeni üyeler, ilçeye davet edilerek; yönetici ve diğer üyelerle tanıştırılacaklar.

 

En geç 30 gün içinde üyeliğe kabul edilen ve

bu bilgi kendisine tebliğ edilen her yeni üyenin üye sorumlusu,

onun ilçe merkezi ve yöneticileri ile tanışmasını,

adaptasyonunu ve eğitim seminerlerine katılışını sağlar.

 

Tüm üyeler; yıllık aidatlarını ödedikten sonra,

Akıllı Kart’larıyla beraber, her karara iştirak edebilecek ve fiili olarak delegelik ortadan kalkacak.

Delegeler, partiler yasasına uyum amacıyla;

üyelerin çoğunlukla aldıkları kararları, doğrudan onaylayacaklar.

 

Akıllı Kart ve yeni tüzüğün üyelere sağladığı aday belirleme hakkı ve

örgütün faaliyetlerinden anında haberdar olma özelliği sayesinde;
partinin üye sayısı katlanarak artacak, parti siyasi ve mali olarak güçlenecek.

 

Yeni tüzük tasarısında CHP,
artık; üyelerinin parti içi eğitimini her şekilde geliştirerek,

aidiyet duygusunu pekiştirip, kişilere değil; fikirlere bağlı, özgür üyeler yaratacak.

 

Parti Muhalefet konumundaysa;
“Bakanlıklar İzleme Kurulu” devreye girecek ve bu kurul

“Gölge Bakanlık” gibi sürekli raporlar hazırlayacak.

 

İl Başkanı, tüm il üyelerinin Akıllı Kart’la verdikleri oylarla seçilecek.

İlçe Başkanı, tüm ilçe üyelerinin Akıllı Kart’la verdikleri oylarla seçilecek. 

Genel Başkan, “gizli oy açık tasnif” yöntemiyle seçilecek.

 

Üyeler birden fazla aday önerebilecekler ve böylece;
Genel Başkan adayları Kurultay'da gerçek bir oy yarışına çıkabilecekler.

 

Bu sayede; Genel Başkan’ın

milletvekillikleri, belediye başkanlıkları, parti meclisi üyelikleri dağıtarak;

delegasyondan kolay imza ve güç elde ederek,

kendisini sonsuza kadar seçtirme formülü; artık tarihe karışacak.


Üst üste iki Genel Seçim kaybeden Genel Başkan,

Parti’yi seçimli bir Olağanüstü Kurultay’a götürmekle yükümlü olacak ve

kendisi aday olamayacak.

Bir yıldan az bir süre varsa; yine aynı şartlar Olağan Kurultay için geçerli olacak.

 

Artık; CHP Genel Başkanı ve kurmayları,

Kurultay’da yapılan görüşmelerdeki lehte-aleyhte üye konuşmalarında bizzat bulunarak,

yanıtlar verecek. (En az 44 yıldır uygulanmıyor!)

 

Parti Meclisi, 60 yerine 90 üyeden oluşacak.

Beşten fazla Milletvekili, Parti Meclisi’nde yer alamayacak.

Her bölge temsil edilecek, cinsiyet ve gençlik kotalarına kesinlikle riayet edilecek.

 

Cinsiyet ve gençlik kotalarından seçilen 40 Parti Meclisi Üyesinin

30’u kadın (20 Kadın + Gençlik kotasından 10 genç kadın) oluyor.

Böylece bu iki kota, Parti Meclisi’nin en az %45’ini oluşturuyor.

 

Bu kotalarla Parti Meclisi’nin

en az %33’ü kadınlardan ve

en az %25’i gençlerden oluşur.

Bu rakam; Akıllı Kart’la kitleler halinde verilen destek ve tercih oylarıyla,

partililerce daha da yukarı çekilebilir.

 

Cinsiyet ve gençlik kotalarından seçilen üye sayısı,

bu iki vasıf birbiri lehine geçerek, toplam 40 rakamının altına kesinlikle düşürülemez.

 

Gençlik kotasına dahil olan 10 kadın üye;
kadın kotasında bulunan 20 kadın üyenin dahili sayılamaz.

İki kota toplamında (en az) 30 kadın üye kota gereği Parti Meclisi’ne girer.

 

Milletvekili adaylarının %25’i;

30 yaş ve altı, kadın ve erkek adaylar arasından eşit sayıda,

gençlik kotasına göre seçilecektir.

Milletvekili adaylarının %25’i cinsiyet kotasına göre seçilecektir.

 

Parti Meclisi’nden,

belediye başkanlığına veya milletvekilliğine aday olmak isteyenler;
Parti Meclisi’nden istifa edecekler.

 

CHP milletvekilleri, yerel seçimlerde; belediye başkanlığı için adaylık koyamayacaklar.

 

Yeni tüzük tasarısında, artık; 15 parti meclisi üyesi,

disiplin cezalarının bağışlanmasını teklif edebilecek.

 

MYK üyelerini, Genel Başkan yardımcılarını,

genel sekreter ve yardımcılarını Genel Başkan değil;

Parti Meclisi Üyeleri kendi aralarından seçecekler.

 

CHP kökenine uygun olarak;
“güçlü genel sekreterlik” geri gelecek.

 

Genel Sekreter Yardımcısı’ndan,
birincisi; tüm demokratik kitle örgütlerinden,

ikincisi; internet, propaganda, sosyal medya ve tanıtım kampanyalarından,

üçüncüsü; uluslararası kurumlar ve her türlü yabancı temsilcilikler ile temastan sorumlu olacak.

 

Bilim ve kültür-sanat platformları,

yeniden yapılandırılacak ve birbirinden ayrılacak.

 

Seçimle gelen, seçimle gidecek.

Genel Merkez, Parti içi güç dengeleri veya rekabet sebebiyle;
hiçbir il veya ilçe yönetimini görevden alamayacak. (Yüz kızartıcı suçlarla ilişkili davalar hariç)

 

“Görevden alma ve atama yapma” yerine,

geri çağırma ve kongreyi yenileme esas alınacak.

 

Görevden istisnai cezai veya yolsuzluk gerekçeleriyle alınan yönetimler,

parti içi demokrasi gereği, kendini savunma hakkını sonuna kadar kullanırlar.

 

Parti’yi o ilde veya ilçede Kongre’ye taşıyan geçici kurul üyeleri,

Kongre’de aday olamazlar. 

 

Gençlik ve Kadın Kolları Kurultayları’nda seçilen Genel Başkan;
Parti Meclisi’nin; il veya ilçe başkanları, il ve ilçe meclislerinin doğal üyesi olacaklar. 

 

Gençlik ve Kadın Kolları’nın bağımsızlığı, karar tasarısı hazırlama hakları korunacak.

 

Danışma Kurulları;
her il ve ilçeden katılımcı ile yılda en az üç kere gerçekleştirilecek.

 

Göstermelik değil;

toplumun nabzının Parti ile eş zamanlı olarak atmasını sağlayan,

küçük halk meclisleri olarak çalışacak. 

 

Yeni tüzük tasarısında;

Genel Başkan, istediği ve gerekli gördüğü sıklıkta il başkanlarını toplayabilir!

 

Delegelik, kongrelerde fiili olarak kaldırılacak.

Kongre üye tam sayısı, kongrenin yapıldığı il veya ilçedeki üyelerin toplam sayısıdır.

 

Akıllı Kart’ları aktif tüm üyeler, kongrelerde oy ve tercih hakkı kullanabilirler,

her mevki seçiminde yetkilidirler.

 

Partiler yasasına uyum açısından, delegeler;
üye çoğunluğunun aldığı kararları, doğrudan onaylarlar.

 

Parti’nin tüm üyeleri; çevrimiçi olarak,

kongrelerde/kurultaylarda tüm haklarını Akıllı Kart üzerinden kullanabilirler.

 

Kongre ve kurultaylarda;
web sitesi üzerinden, kongre salonlarında

çarşaf listeler ekrana yansıtılacak ve

evinde istirahat eden üyeler bile, çevrimiçi olarak oy kullanabilecekler.

 

Olağanüstü kongre ve kurultaylarda;

gerekli imza adedi, Akıllı Kart kullanılarak toplanabilir.

 

Oluşturulacak Dijital Gündem Masası sayesinde;
Anadolu’nun en ücra köşelerinde filizlenen karar tasarıları,

Kurultay'a doğrudan ulaşabilecek.

 

CHP Kurultayları artık, 2 değil; 3 gün sürüyor.

Kurultay'da ilk gün;
Parti’nin tüm PM üyeleri,

milletvekilleri,

örgüt liderleri,

davetli konuşmacılar,

demokratik kitle örgütleri,

sendikalar ve halk temsilcileri, akşama kadar dinlenecek.

 

Yeni tüzük tasarısında;
artık CHP’de kararlar, işari oylarla değil;
kongre veya Kurultay’a çevrimiçi katılan tüm üyelerin oylarıyla alınıyor! 

 

Parti meclisi adayları, dev ekranda listelenirler ve

Kurultay’a kayıtlı tüm parti üyelerinin,

stadyumda bizzat veya evlerinde çevrimiçi katılımlarıyla seçimler gerçekleşir. 

 

Genel Merkez ve Genel Başkan,

milletvekilli adaylarının tek seçicisi değildir.

 

Her ilde, tüm üyelerin katılımıyla (çevrimiçi dahil) ön seçim düzenlenir.

 

Genel Merkez/Genel Başkan’ın, sadece uzmanlık gerektiren alanlarda;
%3 kontenjan kullanma hakkı vardır.

Bu kontenjan üç vekil çıkartılan illerde kullanılamayacak,

dört veya daha fazla vekil çıkartılan özellikle metropol illerde kullanılacak ve

gerçek örgüt emekçilerinin alacağı ilk üç sıradan sonraya konulacak.

 

Ön seçimde kaybeden isimler, (parti organlarında görevi olanlar);

daha önce bakanlık ve milletvekilliği yapmış olanlar,

kontenjan adaylarını belirleyen kurullarda yer alanlar, kontenjan adayı olamıyorlar. 

 

Üç dönem milletvekilliği yapan bir partili,

ardından; bir tam dönem parlamento dışı kalıyor.

 

Bir sene sonunda tekrar seçilirse;
bir veya iki dönem daha milletvekilliği yapma hakkı kazanıp,

aktif siyasi yaşamını bitirip yerini gençlere bırakıyor ve

partide danışma kurulları dışında, yeni aktif görevlere aday olamıyor.

 

Cumhurbaşkanı adayı;

yalnız, tüm üyelerinin katılımıyla yapılan bir ön seçimle belirlenecek.

 

Artık CHP’de alınan hiçbir grup kararı,

Parti’nin kuruluş felsefesine ve temel değerlerine ters düşemez.

 

Ebedi önder Atatürk’e karşı yapılan saygısızlık,

kesin çıkarma cezası gerektiren bir parti suçudur.

 

Disiplin kararları;
kurul tarafından salt çoğunluk yerine, 2/3 çoğunlukla alınacak. 

 

Demokratik Dijital Devrim ve onun olmazsa olmaz “Akıllı Kart”ı nedeniyle,

siyaseti en dürüst şekilde halkın kalbine taşıyan CHP için

Bilgi İletişim Teknolojileri Merkezi, artık en kilit ve en önemli parti birimidir.

 

Artık geçmişe yönelik tarihi datanın toplanması ve

bugünden geleceğe uzanan sonsuz çizgide,

yeni ve “geleceğin bulunmaz serveti” olacak olan CHP arşivi;
Parti’nin en temel kimliği ve belleğinin kalıcı tapusudur.

 

Bu sistemi oluşturan arşiv, bilgi ve parti belleği merkezinin kısa adı; “ARBİBE” olacak.

 

Değerli Demokrasi ve Cumhuriyet aşıkları;
CHP böyle bir partiye dönüşse, siz de bu yapının içinde yer almak istemez misiniz? 

 

 


Bedri BaykamEtiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA