Bugun...


Nilüfer YÜCEDAĞ

facebook-paylas
Türkiye’nin jeotermal kaynak liderliği ve jeotermal turizm
Tarih: 05-10-2021 23:49:00 Güncelleme: 06-10-2021 18:31:00


Türkiye, jeotermal kaynak zenginliği bakımından,

dünyada 7. (yedinci) sırada bulunmakta olup,

ayrıca Balneolojik (şifalı sular) amaçlı kullanımlar için

600 kaynak grubuyla,

Avrupa ülkeleri arasında 1. (birinci) sırada yer almaktadır.

 

Türkiye Termal Su Kalitesi bakımından da Avrupa’da lider konumdadır.

 

Türkiye Jeotermal Uygulamalarda da

aynı şekilde dünya liderleri arasında bulunmaktadır.

 

JEOTERMAL UYGULAMALAR

 

Jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye jeotermal zengini bir ülke konumunda.

 

Türkiye Jeotermal uygulamalarında Dünya sıralamasında;

Jeotermal Sera uygulamasında Dünya Lideridir.

Jeotermal Elektrik kurulum kapasitesinde dünyada 4. sıradadır.

Jeotermal Bölgesel ısıtmada dünyada 4. sıradadır.

 

Dünyada Jeotermal elektrik üretiminde ilk 5 ülke;

ABD, Filipinler, Endonezya, Türkiye ve Yeni Zelanda olarak sıralanmaktadır.

 

Elektriksiz Jeotermal (Direkt kullanım) Uygulamalarında ise ilk 5 ülke;

ABD, Çin, İsveç, Türkiye ve Almanya olarak sıralanmaktadır.

 

Türkiye’nin Toplam Jeotermal Muhtemel Teorik Isı Potansiyeli: 60.000 (Altmışbin) MWt 

 10 Milyon Konut Isıtma Eşdeğeri veya 300.000 dönüm sera ısıtması 
 1 Milyonun üzerinde kaplıca yatak kapasitesi 
 60 Milyar m3/yıl doğalgaz eşdeğeridir (Mertoğlu, 2020).

 

TÜRKİYE TURİZM GELİRİ  VE TURİZM İŞLETMELERİ  KAPASİTESİ

 

2019 verilerine göre;

Türkiye’ye gelen turist sayısı 51.2 milyon kişi, Turizm geliri 29,8 milyar $ dır.

 

Türkiye; gelen turist sayısında:

Avrupa sıralamasında 4. sırada,

Dünya sıralamasında 6. sırada yer almaktadır.

 

Turizm gelirinde:

Avrupa sıralamasında 6. sırada,

Dünya sıralamasında 13. sırada yer almaktadır.

 

Türkiye Toplam Tesis ve Yatak Kapasitesi (2019 verileri):

 

Turizm Yatırım Belgeli (Sınıf: 3,4,5 yıldızlı)
 694 ad.           178.713 ytk. kapst.

 

Turizm İşletme Belgeli (Sınıf: 3,4,5 yıldızlı)
 4073 ad.         998.759 ytk. kapst.

 

Belediye Belgeli (Sınıf: )
8418 ad.         562.856 ytk. kapst.

 

Toplam:

4.767 adedi Bakanlık TYB ve TİB Belgeli, 3,4,5 yıldızlı,

8.418 adedi Belediye Belgeli olmak üzere,

Toplam 13.185 ad. otel ve 1.740.358 yatak kapasitesi bulunmaktadır. (KTB.YİGM).

 

TÜRKİYE JEOTERMAL TURİZM İŞLETMELERİ  KAPASİTESİ

 

Bakanlık verilerine göre;

Türkiye’de bulunan toplam 199 Termal işletmede toplam yatak kapasitesi 57.665'dir.

 

Termal işletmeler ve Yatak kapasiteleri (31 Mart 2020 itibarı ile):

Turizm İşletme Belgeli Toplam Termal Oteller (Sınıf: 3-4-5 yıldızlı)

91 ad. / 29.582 ytk. kapst.

 

Turizm Yatırım Belgeli Toplam Termal Oteller (Sınıf: 3-4-5 yıldızlı)

18 ad. / 9.387 ytk. kapst.

 

Belediye Belgeli Toplam Termal Kaplıca Otel (Sınıf: )

90 ad. / 18.696 ytk. kapst.

Toplam 199 ad. Termal Otel ve 57.665 yatak kapasitesi bulunmaktadır (KTB.YİGM).
 

TÜRKİYE JEOTERMAL KAYNAK ZENGİNLİĞİ

 

Türkiye genelinde;

40 ilde 264 kaplıca,

3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu),

5 ilimizde ise; 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlık izniyle hizmet vermektedir (hsgm.saglik.gov.tr).

 

Türkiye, doğal boşalım halindeki kaynaklarıyla,

dünya ülkeleri arasında önemli bir konumda bulunan ve

kaynak zenginliği bakımından dünyanın 7. (yedinci) ülkesi olup ayrıca;

balneolojik amaçlı kullanımlar için sıcaklık alt sınırı 20 C olarak kabul edildiği gözetildiğinde,

debileri 2-500 l/s arasında değişen 600 kaynak grubuyla ülkemiz,

Avrupa’da 1. (birinci) sırada yer almaktadır.

 

Termal suları, debi ve sıcaklıkları, çeşitli fiziksel kimyasal ve şifa özellikleri,

coğrafi konumları ile Türkiye, Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır.

 

Jeotermal kaynaklara yönelik,

arama/araştırma ve geliştirme sürecinin tamamında etkin olan MTA Genel Müdürlüğü yanı sıra;

İller Bankası, TPAO, Belediyeler, Özel İdareler ve özel teşebbüsün

son zamanlarda yaptığı çalışmaların sonucu olarak günümüzde Türkiye,

sıcaklığı bazı kaynaklarda 103 C olarak ölçülen toplam 600 doğal boşalımın yer aldığı,

346 jeotermal sahaya sahip bir ülkedir (TMMBO JMO, 2016).

 

İllerin Jeotermal Kaynak Potansiyel Değerleri (MTA verisi) listesinde bulunan ilk 10 il

(TMMBO JMO, 2016):

 

Potansiyel


Aydın 7834,92

Manisa 2865,31

Çanakkale 1262,56

İzmir 1164,45

Denizli 875,76

Afyonkarahisar 484,1

Kütahya 392,22

Nevşehir 153,95

Balıkesir 147,3

Ankara 109,67

 

JEOTERMAL TURİZM

 

Termal turizm yıl bazında süreklilik arz eden ve mevsimsellik özelliği düşük olduğu için

tüm yıl boyunca ziyaretçi ağırlayabilen bir turizm türüdür.

 

Türkçe’de sıcak suların çıktıkları yerlere,

lokal su ve iklim sıcaklığına da gönderme yaparak “ılıca” denilmektedir.

 

Bu yerlere tesisler ve hamamlar yapılması şeklinde üstlerinin kapatılması ile

ılıcalar önceleri “kapalı ılıca” diye isimlendirilmiş,

sonradan da iki kelimenin birleşmesinden “kaplıca“ (kaplıca = kapalı ılıca) sözcüğü gelişmiştir.

 

Türkiye’de bulunan kaplıcalar içerisinde Sultaniye kaplıcası,

Dünyanın 2. Türkiye’nin en yüksek radyoaktivitesi olan kaplıcasıdır.

(98.3) 39 derece sıcaklıktaki su kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür ve radon içermektedir.

 

2014 verilerine göre; Termal tesislere gelen Avrupalı turistlerin geldikleri ilk beş ülke;

Norveç, İrlanda, İngiltere, Almanya ve Hollanda olarak sıralanmaktadır.

 

Ortalama kalış süreleri,

Norveç’in %13,5 olup, diğer 4 ülkenin ise; %1,1 ile %4,0 aralığındadır.

 

Türkiye’nin batısında bulunan;
Avusturya, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerin

turizminin en büyük gelir kaynaklarından birini termal turizmi teşkil etmektedir (SATURK).

 

Avrupa’nın en önemli Golf ve Termal Kenti olarak bilinen

Almanya’da bulunan Bad Griesbach yerleşimi,

uluslararası şampiyonaların düzenlendiği golf sahalarıyla 3 adet termal otel ile

sağlık ve dinlenme amaçlı termal kür merkeziyle, turizm kompleksi olarak hizmet vermektedirler.


Tayland’da ise; Halk Sağlığı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı,

Tayland’ın Asya’da sağlık ve termal turizm açısından lider ülke olması konusunda

birlikte çalışarak politikalar üretmektedirler (KTB.YİGM).

 

Dünyada ve özellikle Avrupa’da,

idari ve ticari karar alma merkezi konumundaki büyük şehirler ve başkentlerde

mutlaka büyük ölçekli SPA’lar bulunmakta ve

bu kentlerin özellikle iş-toplantı amaçlı turizme (MICE turizmine) büyük katkı sağlamakta ve

bu alandaki yatırımlar giderek artmaktadır.

 

Dünya’da Termal Turizm amaçlı olarak;

Almanya ve Macaristan’a 10 Milyon kişi,

Rusya’ya 8 Milyon kişi,

Fransa’ya yaklaşık 700 Bin,

İsviçre’ye 800 Bin ve

İspanya’ya 400 Bin kişi,

Japonya‟nın ise; sadece Beppu şehrine 12-13 Milyon kişi seyahat etmektedir.

 

Almanya’da tesislerin toplam yatak kapasitesi 750.000’dir.

Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan Das Leuze Kaplıca ve Rekreasyon Tesislerini

yaz aylarında günde 8.000 kişi ziyaret etmektedir.

 

Rusya’da çok sayıda kür merkezi bulunmakta olduğu ve

yılda 8 milyon turistin geldiği belirtilmektedir.

 

Japonya’da ise; 1.500 adet kaplıcada,

100 milyon geceleme kapasiteli termal turizm yapılmaktadır.

 

Beppu’da 1.000 litre/saniye jeotermal su termal turizm amaçlı kullanılmaktadır.

 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Arkansas eyaletinde ise;

55 bin kişinin yararlanacağı termal tesislerin yapıldığı,

Hawai’de turizmi 12 aya yaymak için

termal sulardan yararlanılarak yeni kurulan tesisler ile

termal turizm ağırlıklı uygulamalara başladığı bilinmektedir (AHİKA).

 

Türkiye’de dört termal bölgenin bulunduğu Termal başkenti Afyonkarahisar ile

Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Kocaeli, Tuzla (İst.), Yalova olmak üzere; 

Türkiye’de bir çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen çok sayıda kaplıca, ılıca ve içmeler bulunmaktadır.

 

Kaynak zenginliğinde jeotermal enerji liderliğinde olduğu gibi

Jeotermal Kaplıcalar ve Jeotermal Mağaralara daha fazla önem verilmesi durumunda;

Türkiye, Jeotermal Turizmde de lider konuma gelebilir.

 

Almanya Bad Griesbach’de olduğu gibi,

termal oteller ve kaplıca tesislerinin bulunduğu;

Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul Tuzla, Kocaeli, Yalova gibi,

özellikle endüstri yoğun bölgelerde golf sahaları, tenis kortlarının yapılması veya

sayılarının artırılması ve Termal Turizmin spor türleri ile birleştirilmesi,

Jeotermal Turizm ile birlikte iş turizmi (Toplantı, kongre, konferans, sergi, fuar) ve

spor turizmini de canlandırılabilir, kentler uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilir.

 

Bakanlık verilerine göre; (2019) doluluk oranı en yüksek olan tesis Golf Tesisleridir.

Türkiye’de bulunan Golf Tesisi doluluk oranı;

yabancı turist %83,07,

yerli turist %17,18 olmak üzere %100’dür (KTB.YİGM).
 

Kaplıcalar ile ilgili antik dönemden bugüne kadar olan süreç içerisinde oluşmuş ve

günümüze kalan bir çok hikaye de anlatılmaktadır.

 

Bu hikayeler termal turizm tanıtımında da yer alabilir.

 

* Büyük İskender’in şifa bulmak için geldiği rivayet edilen Antalya Girmeler kaplıcasına,

yabancılar Alexander Cave adını vermiş.

 

* Kral Midas’ın kızının vücudunda çıban çıkması ve

Afyonkarahisar’da bulunan Aslanlı Su Kaynağında (Gazlıgöl Kaplıcaları) şifa bulması üzerine;

Kral Midas’ın bu şifalı kaynak için bir hamam yapılması emri vermiş.

 

* Büyük İskender’in alnında iki yumru çıkması üzerine;

Bitlis Duav yaylasında bulunan su ile şifaya kavuşmuş,

bunun üzerine bu suya “İskender’in Çeşmesi” adı verilmiş.

 

* Acem Kralı'nın kızının vücudunda çıkan yaraların,

Büyük Paşa (Çermik kaplıcası) denilen yerde şifa bulması üzerine

Kral buraya bir hamam yapılması emrini vermiş.

 

* İnegöl civarında bir tekfur kızının hastalanması üzerine,

gönderdiği Oylat kaplıcasında kızı şifa bulmuş.

 

* Çanakkale Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü sınırları içinde yer alan

Kestanbol kaplıcasına halk arasında "Ölüyü Dirilten Su" olarak isim verilmiş.

Alexandreia Troas Antik Kenti’ne yakın bir bölgede bulunan Kestanbol Kaplıcası,

2300 yıldır hala şifa dağıtmaya devam ediyor.

 

 

nil_u_fer@outlook.com

 


Kaynaklar:

 

Akkuş İ. ve Alan H. (2016).  

 

Türkiye’nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar ve Öneriler Raporu,

 

TMMBO Jeoloji Mühendisleri Odası, www.jmo.org.tr

 

Mertoğlu O. (2020). Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Uygulamalar ve Teknolojiler,

Jeotermal Teknolojiler Çalıştayı ve Paneli, 19-21.Şubat 2020, Afyonkarahisar.

 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. İstatistikler,

https://yigm.ktb.gov.tr

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11478/saglik-turizmine-yonelik-uluslararasi-calisma-egilim-ve-.html

 

TC Sağlık Bakanlığı, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/ülkemizde-kaplıca-sular.html

 

SATURK. www.saturk.gov.tr,

 

Türkiye Termal Sağlık Turizmi AHİKA Ahiler Kalkınma Ajansı. 

 

Nevşehir Termal Turizm Raporu.

 

 

 Bu yazı 4925 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA
YUKARI