18.03.2018,20:35
İstanbul
Dolar
Euro
Altın
İmkb
AB – Türkiye Zirvesi açıklamasının tam metinleri
2412018-27292314_10155340229637843_1428837757_n-225756.jpg
KADER SEVİNÇ
AB - Türkiye Zirvesi'ne ilişkin AB Devlet ve Hükümet Başkanları açıklamasının tam metni

1. Başbakan Davutoğlu ile yaptıkları toplantının ardından, AB Devlet veya Hükümet Başkanları başta Batı Balkanlar güzergahıyla ilgili olmak üzere göç konusunu ele aldılar. AB-Türkiye ilişkileri ve Ortak Eylem Planı’nın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin Türkiye Başbakanı ile yaptıkları görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Türkiye, uluslararası koruma ihtiyacı bulunmayan ve Türkiye’den Yunanistan’a geçen tüm göçmenlerin bir an evvel geri gönderilmesinin ve Türk sularında yakalanan tüm düzensiz göçmenlerin geri alınmasının kabulüne ilişkin Yunanistan-Türkiye ikili geri kabul anlaşmasının uygulanması konusundaki kararlılığını yineledi.

 

Devlet veya Hükümet Başkanları, insan kaçakçılığı güzergâhlarının engellenmesi, kaçakçıların çalışma şekillerinin sekteye uğratılması, dış sınırlarımızın korunması ve Avrupa’daki göçmen krizine son verilmesi amacıyla cesur adımların atılması gerektiği hususunda mutabık kaldılar. Tekneye binmekle Avrupa’ya yerleşmek arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırmamız gerekmektedir.

 

Bu nedenle katılımcılar bugün uygulamaya geçirilen NATO’nun Ege Denizindeki faaliyetlerinin önemli olduğunu vurguladılar. NATO’ya üye tüm devletleri bu faaliyetleri aktif biçimde desteklemeye davet ettiler. Türkiye’nin göç meselesinin çözümüne ilişkin bugün ortaya koyduğu ilave teklifleri büyük memnuniyetle karşıladılar. Bu tekliflerde yer alan ilkeler çerçevesinde çalışmak üzere mutabık kaldılar:

 

Türkiye’den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin, masrafları AB tarafından karşılanmak üzere geri gönderilmesi;

 

Mevcut taahhütler çerçevesinde, Türkiye’nin geri kabul ettiği her Suriyeliye karşılık Üye Devletlere bir Suriyelinin yerleştirilmesi;

 

En geç 2016 Haziran ayı sonuna kadar Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması amacıyla tüm Üye Devletlerle birlikte vize serbestisi yol haritasının daha hızlı uygulanmasının sağlanması;

 

Mart sonundan önce ilk gruptaki projelerin finanse edilebilmesi için ilk aşamada tahsis edilen 3 milyar Avro’nun aktarılması sürecinin hızlandırılması ve Suriyeliler için Mülteci Fonu’na ilave fon ayrılmasına karar verilmesi;

 

Ekim 2015 tarihli Avrupa Birliği Konseyi kararları temel alınmak suretiyle en kısa süre içerisinde katılım müzakerelerinde yeni bir fasıl açılması kararına yönelik hazırlık yapılması;Yerel halkın ve mültecilerin daha güvenli olacak alanlarda yaşamalarını sağlamak üzere Suriye içerisindeki insani şartların iyileştirilmesi amacıyla Türkiye ile her türlü çalışmanın yapılması.

 

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, Mart ayındaki AB Konseyi’nden evvel bu tekliflerde ilerleme kaydedilmesini sağlayarak Türk tarafıyla detaylar üzerinde çalışacaktır. Bu çalışma Avrupa ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülecektir.

 

AB Devlet veya Hükümet Başkanları Türkiye Başbakanıyla ayrıca Türkiye’de basının durumunu da görüştüler.

 

2. Devlet veya Hükümet Başkanları, 18-19 Şubat tarihlerinde yapılan toplantıda AB Konseyi’nin, deniz sınırlarının özel durumları dikkate alınmak suretiyle Schengen Sınırlar Kanunu’nun Schengen bölgesinde yer alan tüm Üye Devletler tarafından eksiksiz uygulandığı şartlara dönülmesi ve herhangi bir engelleme olmaksızın geçişlere son verilmesi çağrısını hatırlattı. Batı Balkanlar güzergâhındaki düzensiz göçmen akınları artık sona ermiştir.

 

3. Bunun sürdürülebilir olabilmesi için, aşağıdaki hususlarda adım atılması gerekmektedir.

a) Bu zor zamanda Yunanistan’ın yanında yer alınması ve bu gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan şartların yönetilmesi için elimizden gelen her çabanın gösterilmesi. Bu, AB’nin sahip olduğu tüm imkan ve kaynakların ve Üye Devletlerin katkılarının hızlı ve etkili biçimde harekete geçirilmesini gerektiren ortak bir AB sorumluluğudur;

 

b) Sahada süratle gelişmekte olan son derece güç insani duruma acil ve etkili bir yanıt verilmesi. Komisyon, Komisyon ve Yunanistan tarafından ihtiyaçlar ile acil durum ve müdahale planı hususunda yapılan değerlendirmeye dayalı olarak Yunanistan, diğer Üye Devletler ve sivil toplum örgütleri ile yakın işbirliği içerisinde hareket ederek, ivedilikle acil durum desteği sağlayacaktır. Bu bağlamda, Hükümet ve Devlet Başkanları AB içerisinde acil durum desteği sağlanmasına dair Komisyon önerisini memnuniyetle karşılar, Konsey’i bu öneriyi Mart’taki AB Konseyi toplantısı öncesinde kabul etmeye çağırır, böylelikle kullanılabilecek mali araçlar yelpazesi genişletilmiş olacaktır; ayrıca bu çerçevede bütçeden sorumlu yetkilileri gereken müteakip tedbirleri almaya davet ederler.

 

c) Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyeti ve Arnavutluk ile olanlar da dahil olmak üzere, Yunanistan’a dış hudutlarının yönetiminde daha fazla destek sağlanması, ayrıca 100% kimlik tespiti, kayıt ve güvenlik kontrolleri ile birlikte sıcak noktaların düzgün bir şekilde çalışmasının temin edilmesi ve yeterli kabul kapasitesinin sağlanması. Frontex ulusal misafir görevliler için mümkün olan ilk fırsatta ilave bir çağrı duyuracaktır, tüm Üye Devletlerin en geç 1 Nisan’a kadar [bu çağrıya] eksiksiz bir şekilde yanıt vermeleri gerekmektedir. Europol güvenlik kontrollerini güçlendirmek ve kaçakçılarla mücadele sürecinde Yunan yetkililere destek olmak amacıyla tüm sıcak noktalarda ivedilikle misafir görevliler görevlendirecektir.

 

d) Yunanistan-Türkiye arasındaki geri kabul anlaşmasına ve 1 Haziran’dan itibaren AB-Türkiye geri kabul anlaşmasına dayanarak, uluslararası korumaya ihtiyaç duymayan tüm düzensiz göçmenlerin kapsamlı, geniş çaplı ve hızlandırılmış bir şekilde Türkiye’ye geri gönderilmelerinin sağlanması için Yunanistan’a destek olunması;

 

e) Yunanistan üzerindeki mevcut ağır yükün hafifletilebilmesi amacıyla [AB içerisinde] yeniden yerleştirme uygulamasının önemli ölçüde hızlandırılması. EASO (Avrupa İltica Destek Ofisi) Yunan iltica sistemini desteklemek için bir başka ulusal uzmanlık çağrısı yayınlayacaktır, tüm Üye Devletlerin bu çağrıya süratle ve eksiksiz bir şekilde yanı vermeleri gerekmektedir. Üye Devletler ayrıca, aciliyet arz eden bir mesele olarak, AB içerisinde yeniden yerleştirme (relocation) için daha fazla yer açmaya davet edilmektedirler. Komisyon, AB içerisinde yeniden yerleştirme taahhütlerinin uygulanması hususunda Konsey’e aylık rapor sunacaktır.

 

f) Batı Balkanlarda AB-üyesi olmayan ülkelerle yakın işbirliğinin sürdürülmesi ve gereken yardımların sağlanması;

 

g) Üçüncü bir ülkeden AB ülkesine yönelik mevcut yeniden yerleştirme (resettlement) taahhütlerinin uygulanması ve Türkiye ile güvenilir bir gönüllü insani kabul programı üzerinde çalışmaya devam edilmesi;

 

h) açılan herhangi bir yeni güzergâh konusunda derhal gereken tedbirlerin alınması ve kaçakçılara karşı yürütülen mücadelenin arttırılması;

 

i) Geçici iç sınır kontrollerine bir son verilmesi ve yılsonundan önce Schengen alanının normal işleyişinin yeniden tesis edilebilmesi için, öncelikli bir husus olarak, "Schengen’e dönüş" konusundaki Komisyon yol haritasının tüm unsurlarının ileriye götürülmesi.
Bu belge AB içerisinde yeniden yerleştirme ve üçüncü bir ülkeden AB ülkesine yerleştirme hususunda Üye Devletler bakımından herhangi bir yeni taahhüt ortaya koymamaktadır.

 

4. Bunlar sahadaki mevcut durum nedeniyle acilen alınması gereken tedbirleri oluşturmakta olup, gözden geçirmeye tabi olmalıdır. Kapsamlı göç stratejimizin Avrupa tarafından ortaklaşa uygulamasını daha da pekiştirmek amacıyla, AB Konseyi, Mart ayındaki toplantısında göç dosyasına tekrar dönerek konuyu bütün unsurlarıyla ele alacaktır.

 

kadersevinc@gmail.com

CHP Avrupa Birliği Temsilcisi

Avrupa Sosyalist Partisi Yönetim Kurulu Üyesi


YORUMLAR
Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır. Toplam Yorum 0 | Onay Bekleyen Yorum 0

Yazarın Diğer Yazıları
YazıYorum
Türk reel sektörünün şu an için önündeki en kritik gündemlerden birini dijitalleşme oluşturuyor.
Diğer Yazarlar
Türkiye ekonomisinin temeli % 99.8 KOBİ’lerimize bağlı.
Öyle bir coğrafya düşünün ki; doğudan gelen ticaret yollarının batıya açılan kapısı.
01 Mart 2018 Perşembe günü Kastanies-Pazarkule sınırı yakınında Türk topraklarına giren 2 Yunan askeri, bölgede devriye dolaşan Türk askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale zaferlerinin 103. Yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Ama ne kutlama!
Ne yapmalıyız, yapabiliriz? Aydınlara düşen görevler ne olur?
Kaçak su bedellerini kim ödüyor?
Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, ülkeler arasında çıkan savaşların nedenleri araştırıldığında, asıl nedenlerin başında çıkar amaçlarının, yani ekonomik nedenlerin olduğu görülecektir.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’ndeki siyasetçiler başta olmak üzere Türk karşıtı olarak yorumlanabilecek söylem yükselişe geçti.
Sezon başından bu yana ön görülen ve tahmin edildiği gibi, büyük takımların zor – kolay maç periyotları sonucunda 3 büyüklerin puanlarının eşitleneceği öngörüsü sonunda gerçekleşti.
Yavaş yavaş kişilik değiştiriyorum; yeni kişilikler yaratma, taklit etmenin, dünyayı anlamanın ya da dünya anlaşılabilirmiş gibi yapmanın yeni tarzlarını yaratma yeteneğimle zenginleşiyorum (evrim burada olsa gerek)." diyor Pessoa..
Bir meslek sahibi olmak mı yoksa dünyayı keşfetmek mi?