21.11.2017,17:09
İstanbul
Dolar
Euro
Altın
İmkb
Kurumsal yapılar ve KOBİ gerçeği
852017-1-011504.jpg
CENGİZ HERGÜNLÜ
Bir ülkenin iktisadi büyümesini sadece kişi başına verimlilik veya kişi başına düşen milli gelir ile açıklamak yeterli olmayıp, sahip olunan kurumların niteliği, kalitesi ve sürekli yenilenme düzeyi ile de ilgilidir.

Ülkelerin sahip olduğu doğal kaynakları, coğrafi konumu, dinsel ve kültürel eğilimleri ile toplumsal yapı ve değişik kesimlerin çelişen çıkarları da iktisadi gelişme ile yakından ilgilidir.

 

Bir diğer gösterge olan iklim yapısı, coğrafi konum ve doğal kaynaklar ise ülkemizde diğer ülkelerden farklı, önemli ayırt edici özellikler göstermez. Yani ülkemizin doğal kaynaklarının yeterli olamadığı şu ana kadar öğretilerde yerini almıştır.     

 

Teknolojik gelişmelerin dünya ekonomisini şekillendirdiği bu yüzyılda, birlikte ele alındığında,genel iktisadi büyümenin aslında en önemli göstergesi, kurumların güçlü ve kaliteli olduğu ülkelerde fiziki ve toplumsal sermayenin daha hızlı ve çabuk biriktiği görülmektedir.  

                                                                                   

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde akrabalık ilişkilerine, etnik ya da dini bağlara dayalı,aşağıdan yukarıya doğru oluşan kurumlar ağırlıktadır. Bu tür kurumlara “enformel” kurumlar denir ve bunların kuralları ile yönetim yapıları yazılı şekilde gelişmez.   Fakat daha sonra biçimsel olmayan dediğimiz bu kurumlar ekonomiyi,siyaseti ve devletin yapısını etkiler hale gelirler.

 

Günümüz Türkiye’sinde bu tür kurumlara ise örnek olarak, tarikat örgütlerine bağlı enformel kurumların oluşumunu gösterebiliriz.    

 

Tarikat şeklinde örgütlenen bu kurumlar sadece kendi üyeleri arasında  bilgi alışverişini artırarak, aralarında ki karşılıklı güveni güçlendirerek bir takım hizmetler sunarlar. Kendi aralarındaki iktisadi faaliyetlerini destekler ve yaygın hale gelirler.                

 

Bu kurumların en önemli özellikleri kendi veya içinde bulundukları grubun çıkarlarını korumaya yönelik davranış biçimi sergilerler. Kendi gruplarının dışında olan diğer kurumları zayıflatıcı,dışlayıcı çabalar içine girerler. Bir yere kadar sürekli büyüme ve güçlenme trendine giren böyle kurumlar zamanla devlet desteğini de yanlarına alarak  faaliyetlerine devam ederler.

 

Belli bir süre yaygınlık kazanan enformel kurumlar,ekonomi geliştikçe  ve işlemler karmaşık hale geldikçe, aile ve özellikle dini bağlara dayalı yönetim biçimleri modern çağın gereklilikleri nedeniyle yetersiz hale gelmeye başlar.Devletin de böyle kurumlara yakınlığı ve güç etkileşimleri bu şekilde geliştiğinden,iktisadi büyümenin tabana yayılması da böylece engellenmiş olur. Bunun sonucunda devletin iktisadi ve teknolojik gelişmeyi desteklemekten çok birikimlere el koyucu,iktisadi gelişmeyi engelleyici yönde davrandıkları görülmektedir.

 

Tabi ki yine bunun sonucunda siyasi,etnik ve dinsel etkileşimlere dayanmadan, etik olan ticari ahlak kuralları içinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışan  KOBİLER en büyük zararları görmektedir.

 

Oysa üretilen iktisadi politikaların, kurumların oluşmasında dar kesimlerin çıkarlarını korumaktan ziyade, toplumun geniş kesimlerinin beceri ve gelişimlerini destekleyici, yatırım yapmalarını ve daha ileri teknoloji kullanmalarını özendirici politikalar üretmeleri, daha güçlü ve nitelikli kurumların oluşmasına neden olacaktır. Böyle kurumlara ise yukarıdan aşağıya doğru gelişen,çağın gereklerine uygun,yönetim biçimleri yazılı olan  formel kurumlar denilmektedir. Güçlü ve nitelikli olan kurum şekli de bunlardır.

 

www.hergunlu.com

chergunlu@hergunlu.com


YORUMLAR
Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır. Toplam Yorum 0 | Onay Bekleyen Yorum 0

YazıYorum
Dolar / TL kuru 11 ayın zirvesini gördü. Esasen düz mantıkla baktığınızda dolardaki yükseliş eğiliminde şaşıracak bir şey yok. Fakat ısrarlı çıkış, herkesin yüreğini ağzına getiriyor.
Diğer Yazarlar
2018’de vatandaş, belki de evim yok diye sevinecek.
Türk Siyasi hayatına yeni bir parti daha katılıyor…
Türk Silahlı Kuvvetlerine subay adayı yetiştiren toplam dört askeri liseden üçü Osmanlı Devleti döneminde, birisi de Cumhuriyet döneminde kuruldu.
Basında yer alan haberlere göre AKP İstanbul il teşkilatları, Atatürk’ün 79. ölüm yıldönümünde Anıtkabir’e ziyaret organizasyonu düzenliyorlarmış!
Evet, Fenerbahçe yönetimi bile bile lades dedi.
Yavaş yavaş kişilik değiştiriyorum; yeni kişilikler yaratma, taklit etmenin, dünyayı anlamanın ya da dünya anlaşılabilirmiş gibi yapmanın yeni tarzlarını yaratma yeteneğimle zenginleşiyorum (evrim burada olsa gerek)." diyor Pessoa..
KOBİ’ler de en önemli sorun, işletmelerin iyi yönetilememesidir.
PESCO, Avrupa’daki dengeleri ve Türkiye’nin durumunu nasıl etkileyecek?
İşlenen mühendislik sefaletlerinin sonuçlarını merak etmez misiniz?
“Her ölüm, sana olan küçük bir ölümdür. ‘Çanların kimin için çaldığını sorması için birini gönderme, onlar senin için çalıyor’. Her ölüm, senin ölümündür. Ağaçtan kuru bir yaprak düştüğünde bile, o senin ölümündür.” Osho
Şirketlerin kurumsal Check-Upları ve ihtiyaç analizlerini bilimsel temelli yapmak artık çok kolay